"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-04

Handelsbankens VD och framstående regionforskare blir hedersdoktorer

NYHET Pär Boman, verkställande direktör vid Handelsbanken, och professor John Loughlin, en av Europas främsta forskare om regionbildning, har utsetts till hedersdoktorer vid Umeå universitets samhällsvetenskapliga fakultet.

Pär Boman, Handelsbankens verkställande direktör och koncernchef, är en av Handelshögskolans främsta mecenater. Handelsbanken har sedan bildandet av Handelshögskolan år 1989 varit en viktig finansiär och samarbetspartner, som kontinuerligt fortsatt att i olika former bidra till att utveckla dagens internationellt kända och ackrediterade högskola.

Pär Boman har inlett en ny fas i samarbetet, som i än högre grad än tidigare präglas av innovation och samhällsengagemang. Han har bland annat aktivt verkat för att stödja en professur vid Handelshögskolan och en doktorand i universitetets nyligen introducerade företagsforskarskola.

Pär Boman har också visat sitt genuina engagemang för Handelshögskolans studenter, dels genom inspel via ett näringslivsråd, dels genom att föreläsa för och diskutera med studenterna. Han har också verkat för att åstadkomma ett flertal kvalificerade och långsiktiga praktikplatser.

John Loughlin, professor vid Cardiff University, Storbritannien, är en av de främsta regionforskarna i Europa. Han fokuserar speciellt på regionbildningsprocesser och relationer mellan staters utveckling och regioners ställning, ett för Norrland väldigt aktuellt forskningsområde.

John Loughlin har under de senaste tio åren haft ett omfattande samarbete med forskare vid Umeå universitets statsvetenskapliga institution. Han har varit nära knuten till ett projekt kring skandinavisk policy och politik, och svarat för både gästföreläsningar och doktorandhandledning. Dessutom har han hållit i en kurs om konfliktanalys, och medverkat i en framgångsrik forskningsansökan till Vetenskapsrådet.

John Loughlin är en mycket välmeriterad forskare som har skrivit eller redigerat tio böcker och publicerat ett femtiotal artiklar i internationella tidskrifter, några tillsammans med forskare vid den statsvetenskapliga institutionen. Han är också medlem i en rad framstående vetenskapliga sällskap, bland annat brittiska the Royal Society of Arts och the Royal Historical Society.

Klicka på bilderna för högupplösta porträttbilder.

Kontaktperson för Pär Boman:

Lars Lindbergh, rektor vid Handelshögskolan, Umeå universitet, Telefon: 090-786 55 20, 070-557 7215
E-post: lars.lindbergh@usbe.umu.se

Kontaktperson för John Loughlin:

Anders Lidström, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Telefon: 090-786 6181, 070-691 3299
E-post: anders.lidstrom@pol.umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall