"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-10-01

Händelserik och internationell höst för humanistisk forskning

NYHET Kreativa rum, skandinaviskt genus, människor i norr, känslornas kulturhistoria och politiska kvinnor. Under oktober och november pågår flera högintressanta, internationella och tvärvetenskapliga konferenser vid Umeå universitets humanistiska fakultet.

Alla konferenserna är sprungna ur aktuella och inspirerande frågor, inte bara för forskarvärlden utan också för allas våra kunskaper om hur vi nyttjar och levandegör historien, hur kvinnlighet och manlighet skapas i relation till känsloliv, makt och demokrati och hur geografiska rum påverkar vårt sätt att leva.

– Sammantaget bjuder alltså den här hösten på ett imponerande program som visar att humaniora i Umeå har stora förutsättningar att bli ett attraktivt centrum för humanistisk forskning och utbildning, säger Britta Lundgren, dekanus vid humanistiska fakulteten.

Bland de intressanta forskare som gästar Umeå de närmaste veckorna finns både internationella och nationella namn. Nämnas kan t ex Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap vid Lunds universitet, Merry Wiesner-Hanks, professor i historia vid University of Wisconsin-Milwaukee, Barbara H. Rosenwein, professor i historia från Loyola University i Chicago, och Christophe Dufour, museichef vid Muséum d`histoire naturelle i Schweiz, men i konferensernas program (se länkar nedan) finns många andra höjdpunkter.

– Det mesta i konferenserna är förstås till för forskare, men det finns en del också för allmänheten, berättar Britta Lundgren. En pianokonsert i Aula Nordica ingår till exempel i programmet för polarårs-konferensen "Human Dimensions in the Cirkumpolar Arctic". Alla huvudföreläsningarna under konferensen om känslornas förmoderna kulturhistoria är också öppna.

För program och ytterligare information hänvisas till webbadresserna nedan och arrangörerna för respektive konferens. Webbadresser och kontaktinformation finns här nedanför.

1-3 oktober 2008
Creative Space Människan, Tinget, Rummet En internationell och tvärvetenskaplig forskningsworkshop om utställningar, föremål, kropp, rum och rörelse med ingångar från museologi, semiotik, kommunikationsvetenskap, arkitektur, design, dans och teater.
Kontaktperson: Professor Kerstin Smeds

3-4 oktober 2008
Emotioner och skandinaviskt genus Skandinavisk konferens som belyser ett framväxande forskningsområde inom genusforskningen. Finns det något som kan kallas ett ”skandinaviskt” genus? Och, i så fall: hur kommer det till uttryck i litteratur, i film, i konst, i musik?
Kontaktperson: Universitetslektor Annelie Bränström Öhman

8-10 oktober 2008
Human Dimensions in the Cirkumpolar Arctic Internationella polaråret forskare från olika länder samlas till en konferens om människors liv och livsbetingelser i norr förr, i dag och i framtiden. Teman: Ursprungsbefolkningar, Genusdimensioner, Kultur och vetenskap, Resurser och klimat, Hälsa och välfärd.
Kontaktperson: Professor Lars-Erik Edlund

23-26 oktober 2008
Cultural History of Emotions in Premodernity En internationell workshop om känslornas kulturella repertoarer före moderniteten. Från musik och känslor i medeltidens Kina och renässansens Italien, till kärleksbegreppet i det tidigmoderna Ottomanska riket och bilden av en överförfinad sensibilitet i 1700- talets Frankrike.
Kontaktperson: Universitetslektor Jonas Liljequist

12-14 november 2008
Political Women 1500-1900 En internationell konferens för att identifiera, initiera och inspirera till forskning om politiskt aktiva kvinnor före den politiska demokratins genombrott.
Kontaktperson: Universitetslektor Åsa Karlsson Sjögren

Redaktör: Helena Vejbrink