"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-20

Handelshögskolan får Browaldh-stipendium

NYHET Tomas Blomquist, Handelshögskolan vid Umeå universitet, har tilldelats ett stipendium från Handelsbankens forskningsstiftelser för att rekrytera yngre forskare av hög internationell klass. Browaldh-stipendiaten knyts till Handelshögskolans forskningsprofil kring projekt, innovation och nätverk under tre års tid.

Forskningens fokus ligger på vad som sker när företag tillsammans utvecklar nya innovativa tjänster och produkter.
– Stipendiaten kommer att fördjupa och komplettera den forskning som idag bedrivs vid Handelshögskolan, säger Tomas Blomquist.

Rekryteringen förstärker även CiiR – Centre for Inter-organizational Innovation Research – som är ett samarbete mellan Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Medverkande från Umeå är informatik, Cerum och Handelshögskolan, och tanken med centret är att utveckla företag och nya innovationer.

Tore Browaldhs stiftelse är en av Handelsbankens forskningsstiftelser, och stödjer samhällsvetenskaplig forskning inom ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonometri.

För mer information, kontakta:

Professor Tomas BlomquistForskningsprofilansvarig: Projekt, Innovation och NätverkHandelshögskolan vid Umeå universitet
E-post: tomas.blomquist@usbe.umu.se
Telefon: 090 786 7722

Redaktör: Camilla Bergvall