"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-06

Handelshögskolan får Browaldh-stipendium

NYHET Tomas Blomquist, Handelshögskolan vid Umeå universitet, har fått ett Browaldh-stipendium för rekrytering av yngre forskare av hög internationell klass för forskning kring projekt, nätverk och innovation. Stipendiet är på 1,4 miljoner och ska användas under tre år.

Browaldh-stipendiet kommer att användas för att direkt stärka Handelshögskolans forskningsprofil kring projekt, nätverk och innovation. Forskningsområdets fokus på projekt, nätverk och innovationer kan ses som kärnan för den utveckling som idag sker när företag utvecklar nya innovativa tjänster och produkter.

Rekrytering av en framgångsrik yngre forskare kommer att fördjupa och komplettera den forskning som idag genomförs av forskningsgruppen på Handelshögskolan.

Förstärkning görs även av CIIR, Centre for Inter-organizational Innovation Research. CIIR är ett samarbete mellan Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Medverkande från Umeå universitet är informatik, Cerum och Handelshögskolan. CIIR:s tanke att utveckla företag och hur de tillsammans utvecklar nya innovationer kommer att vara en tillgång för den forskare som rekryteras.

Handelsbankens forskningsstiftelse Tore Browaldhs stiftelse stödjer samhällsvetenskaplig forskning inom främst ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonometri. Browaldh-stipendiet kommer att användas för finansiering av en yngre ekonomisk forskare av hög internationell klass under tre års tid.

För mer information, kontakta:

Tomas Blomquist Forskningsprofilansvarig: Projekt, Nätverk och Innovation Handelshögskolan vid Umeå universitet
E-post: tomas.blomquist@usbe.umu.se
Tel: 090-786 7722