"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-10-03

Handelshögskolan får EU-pengar för ett internationellt utbildningsprogram

NYHET Handelshögskolan vid Umeå universitet har i hård konkurrens med universitet i hela Europa fått ett så kallat Erasmus Mundus masterprogram beviljat av EU.

– Det känns mycket stimulerade att få detta program beviljat av EU. Konkurrensen var stenhård, endast 20 program av 150 blev beviljade. På Handelshögskolan har vi under många år byggt upp en gedigen kompetens inom projektforskning som vi nu kan dela med oss till internationella studenter, säger professor Anders Söderholm som är programmets kontaktperson i Umeå.

Programmet heter "Strategic Project Management" och är ett samarbete mellan Heriot Watt University i Edinburgh, Skottland, Politecnico di Milano i Italien och Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Programmet kommer att starta hösten 2006 i Skottland för att därefter flytta till Milano och avslutas med en termins studier och diplomering i Umeå. Bland de kommentarer som EU:s experter har yttrat om denna ansökan står bland annat ”Detta program har utomordentlig styrka” och ”Lärarna har mycket hög kvalité” samt ”Detta program uppvisar en stor kulturell förståelse för internationellt studerandeutbyte”.

Erasmus Mundus är ett EU-program för samarbete och internationell rörlighet inom ramen för högkvalitativa europeiska internationella masterprogram. Ett viktigt syfte med Erasmus Mundus är att öka attraktiviteten för studier i Europa bland länder utanför den Europeiska Unionen. För att uppnå det så kan utomeuropeiska studenter erhålla ett särskilt stipendium om de antas till ett Erasmus Mundus program utöver att programmen marknadsförs gemensamt via den Europeiska Unionen.

Mer information på EU:s webbplats europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/index_en.html

Kontakta gärna professor Anders Söderholm, Umeå universitetTel: 070-6549046
E-post: Anders.Soderholm@fek.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg