"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-02-24

Handelshögskolan firar Internationella kvinnodagen med en temadag för våra kvinnliga ekonomstudenter och alumner

NYHET Det finns många skäl för Handelshögskolan vid Umeå universitet att särskilt uppmärksamma kvinnliga ekonomer och deras framtida karriär. Flera undersökningar visar på svårförklarade skillnader mellan kvinnor och män relativt situationen på arbetsmarknaden. Även i en relativt homogen grupp som ekonomer finns avsevärda skillnader i; förväntad ingångslön för nyutexaminerade, hur föräldraledighet påverkar karriär och lön, karriärväg och positioner i arbetslivet, och livslön.

Välkommen till temadagen ”Kvinna och karriär”, fredag 7 mars.

Med en inspirerande temadag exklusivt tillgänglig för Handelshögskolans kvinnliga studenter, anställda och alumner vill vi fokusera på lösningar och strategier och ge några verktyg för att hantera en del av de negativa effekter våra kvinnliga studenter och alumner kan möta på arbetsmarknaden. Det är vår förhoppning att temadagen blir ett årligt arrangemang i anslutning till Internationella kvinnodagen och kan vara startskottet till ett nätverk för kvinnliga ekonomer.

”Kvinna och karriär” arrangeras av Handelshögskolan och Handelshögskolans alumnförening.

Program fredag 7 mars

(tiderna är ungefärliga beroende på frågor och diskussion)

13.00 Inledning, bakgrund och introduktion till Kvinna och karriär

13.15 Sara Lindberg, Civilekonomerna. Kvinna vs. man i karriären vad visar statistiken och hur hanterar du lön, karriär och familj?

14.00 Marie Sparreus, USBE-alumn med bakgrund från bland annat management consulting, idag egenföretagare med fokus på affärsutveckling och hållbarhetsfrågor.

~ fikapaus ~

15.00 Susanne Nordin-Helmersson, kontorschef Manpower Umeå. Så söker du rätt jobb och rätt nivå. Hur hanterar jag anställningsprocessen?

16.00 Temadagen avslutas

Anmälan

Anmälan görs senast onsdag 5 mars: simplesignup.se/event/40852
Hörsal A, Samhällsvetarhuset, Lindellhallen.

Kontakt

Dan Frost, Handelshögskolan, dan.frost@usbe.umu.se, 090-786 53 74.

Redaktör: Susanne Schmidt