"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-06-26

Handelshögskolan vid Umeå universitet en av sex som får utfärda civilekonomexamen

NYHET Så många som 23 lärosäten ansökte om examensrättsprövning för civilekonomexamen hos Högskoleverket, men bara sex klarar kraven som ställs på de nya utbildningarna. En av dessa var Handelshögskolan vid Umeå universitet, USBE.

– Handelshögskolan vid Umeå universitet befäster sin ställning som en av landets främsta ekonomutbildningar. Eftersom Handelshögskolan under förra hösten fick EQUIS-ackrediteringen, en kvalitetsstämpel, av världens ledande ackrediteringsorganisation för management-utbildning, så hade ett annat resultat varit synnerligen förvånande. Handelshögskolan är en av 105 i världen, varav fyra i Sverige, som har fått ackrediteringen, säger Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

Högskoleverket har prövat vilka högskolor och universitet som ska ges rätten att utfärda den nya civilekonomexamen. Efter prövningen av ansökningarna är det bara Göteborgs, Linköpings, Lunds, Stockholms, Växjö och Umeå universitet som uppfyller kraven och ges rätten att utfärda civilekonomexamen.

– För att få utfärda civilekonomexamen ställs höga krav på bredd och innehåll i utbildningen. Lärarkompetensen och handledarkapaciteten måste också ofta höjas i utbildningar som ges på avancerad nivå, säger Carl Sundström, utredare på Högskoleverket.  

Den nya yrkesreglerade civilekonomexamen kom till efter ett regeringsbeslut och i dag kan alla högskolor och universitet ansöka om rätten att ge utbildningar som leder till denna. Alla yrkesreglerade examina prövas av Högskoleverket. Högskoleverket fick in ansökningar från totalt 23 universitet och högskolor; det vill säga samtliga lärosäten som ger magisterexamen i ekonomi utom Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Redaktör: Carina Dahlberg