"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-08-20

Handelshögskolan vid Umeå universitet förbättrar studenternas chanser att få jobb ytterligare

NYHET Genom att introducerar affärssystem i utbildningen inom ekonomistyrning fortsätter Handelshögskolan utvecklingen av sina utbildningar.

– Vi vet att näringslivet efterfrågar kompetens inom affärssystem och genom att införa dessa i våra utbildningar bidrar vi till att öka studenternas anställningsbarhet, berättar Annika Andersson, projektansvarig vid Handelshögskolan.

Studenter som läser handels och logistikprogrammet samt företagarprogrammet kommer att ha tillgång till ett antal affärssystem i undervisningen. De kommer dessutom att ges möjlighet till certifiering. Affärssystem används i företag och organisationer dels i det dagliga arbetet för administrativa processer, dels som strategiska verktyg för ledning och styrelse. Med hjälp av affärssystemen integreras information från exempelvis försäljning och logistik.

Introducerandet av affärssystem i undervisningen har möjliggjorts tack vare ett samarbete mellan lärosäten inom SANTE Academy – Scandinavian Association Network for Teaching Enterprise systems. Initiativet till samarbetet har tagits av Handelshögskolan vid Umeå universitet. Flera lärosäten är på väg att följa Umeås exempel.
– Vi ser också införandet av affärssystem som en möjlighet att öka kvaliteten i undervisningen, säger Annika Andersson. Tack vare samarbetet med andra lärosäten kan vi utveckla affärssystem som pedagogisk metod genom att vi delar undervisningsmaterial, erfarenheter och de affärssystem som finns tillgängliga via en gemensam webbportal. Studenterna ska kunna förstå de processer som sker inom ett företag.

Välkommen till informationsseminarium

Onsdag 22 augusti, 13.30–14.30
Samverkanshuset, Triple Helix

Föredragshållare är Johan Magnusson och Björn Olsson från "Centrum för affärssystem"vid Handelshögskolan i Göteborg.

För ytterligare information kontakta:

Annika Andersson, projektansvarig 090-786 65 97
annika.andersson@usbe.umu.se

Lars Lindbergh, Handelshögskolans rektor 090-786 55 20
Lars.Lindbergh@usbe.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg