"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-03-27

Handelshögskolans nuvarande rektor: – Framtiden ser ljus ut

NYHET Mer profilerad forskning, ett starkare forskarnätverk och möjlighet till mer kontakttid med våra studenter är rektor Lars Lindberghs vision om framtiden för Handelshögskolan i Umeå.

Bild: Mattias Pettersson

Det är en internationell atmosfär som möter då man passerat glasdörrarna in till Handelshögskolan. Fyra klockor i entrén visar vad tiden är runt om i världen. Det är en rik variation av språk som utväxlas mellan studenter och anställda. Det är mycket som hänt sedan Handelshögskolan startade. Lars Lindbergh tycker att den organisationsförändring som har genomförts är särskilt betydande. Från att tidigare ha varit en ”paraplyorganisation” med fem institutioner är Handelshögskolan nu en mer renodlad företagsekonomisk enhet.
– Det ger oss en stärkt plattform och kortare beslutsvägar. Det är också ett sätt att profilera sig och bli tydligare internationellt, säger Lars Lindbergh.

Ackreditering

Något som sätter Handelshögskolan på kartan både nationellt och internationellt är den ackreditering som skolan uppnådde 2006. Det är en kvalitetsstämpel som uppnåtts av tre andra högskolor i Sverige och i världen av 112 andra skolor.
– Vi har fått ett ökat söktryck av studenter efter ackrediteringen, säger Lars Lindbergh. Ackrediteringen höjer skolans status och det är ett ständigt pågående arbete för att behålla den. Lars Lindbergh menar att ackreditering är alltmer viktig för att särskilja sig från mängden.

Forskning i fokus

Även på forskningssidan vill man profilera sig. Fokus har lagts på två områden. Man vill prioritera dels hållbar företagsutveckling men även projektledning, innovation och nätverk.
Lars Lindbergh vill i framtiden också satsa mer på uppdragsutbildningar för företag och mer specifika kurser för studenter på masternivå. En önskan är också att kunna arbeta mer individuellt med varje student.

På frågan om skolan satsar på kvalitet eller kvantitet svarar Lars Lindbergh tveklöst, kvalitet.
– Det finns kurser och program på universitetet som inte har tillräckligt med studenter. Det problemet har vi definitivt inte.

Redaktör: Ester Roos-Engstrand