"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-06-05

Handelshögskolans pedagogiska pris 2020

NYHET Professor Giovanni Forchini, Nationalekonomi tilldelas Handelshögskolans pedagogiska pris 2020. Han har bedrivit kursutvecklingsarbete för att utveckla pedagogiken på den inledande kursen på masterprogrammet i nationalekonomi.

Giovanni uppmärksammas för sin kursutveckling på de inledande kurserna på masterprogrammet i nationalekonomi, där han förra året introducerade s.k. ”flipped classroom”-metodik under programmets första kurs.

Kursen behandlar matematiska metoder som används inom nationalekonomi och ger studenterna en viktig grund inför kommande kurser inom programmet.

Tidigare har metodkursen i fråga präglats av mer traditionell pedagogik, men Giovanni spelade in videoklipp och använde tiden i sal till att lösa problem tillsammans med studenterna.

Denna typ av upplägg är relativt outforskade inom undervisningen i nationalekonomi på avancerad nivå, men Giovanni har visat på stor öppenhet för nya sätt att jobba, alltid med studenternas bästa i fokus.

Utfallet var positivt och eftersom kunskaperna från denna kurs är viktiga för studenternas fortsatta studier på masterprogrammet i nationalekonomi är detta något som gagnat studenterna inte bara i början av den gångna höstterminen, utan även i efterkommande kurser.

Professor Giovanni Forchini.