"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-04-29

Handelshögskolans pedagogiska pris 2022

NYHET Universitetslektor Lina Schelin, Enheten för statistik, tilldelas Handelshögskolans pedagogiska pris 2022. Lina uppmärksammas för sitt sätt att engagera och inkludera studenter i undervisningen och för att hon skapar en stämning i rummet (det fysiska eller digitala) som gör att studenter känner sig trygga och där studenternas lärande är i fokus.

Årets tema för nomineringar: Pedagogiskt nytänkande för studentengagemang inom fysisk och/eller digital utbildningsmiljö.

Lina har bland annat arbetat med ett pedagogiskt upplägg som innebär att studenterna i början av en kursvecka får uppgifter att lösa. Studenterna möts senare i veckan för redovisning i smågrupper där deltagarna löst olika, men liknande, uppgifter. Grupperna är indelade efter en av studenterna genomförd självskattning av sin förkunskapsnivå. Erfarenheter har visat att en gruppindelning kopplad till förkunskapsnivå stödjer alla studenters lärande. Studenter med högre kunskapsnivå når längre långt i sitt lärande när de tillsammans diskuterar uppgifterna. Samtidigt får studenter med lägre självskattad kunskapsnivå möjlighet att ställa frågor och diskutera utifrån sina behov. Vid redovisningen finns lärare på plats och går runt mellan grupperna. Lärarens fördelning av tid kan anpassas efter de olika gruppernas kunskapsnivåer. Lina och hennes kollegor strävar efter att skapa ett öppet diskussionsklimat där studenterna känner sig trygga och vågar ställa frågor.

– Jag är såklart väldigt glad och tacksam över priset. Jag tycker undervisning både är viktigt och roligt. I undervisningssammanhang försöker jag skapa en lärandemiljö där studenterna känner sig trygga. Det är därför extra glädjande att få bekräftelse på att studenterna också upplever detta.

– Jag ser också priset som en bekräftelse på att det pedagogiska utvecklingsarbete vi inom kollegiet gör spelar roll och är viktigt. Vi har kontinuerligt pedagogiska diskussioner och det finns ett stort engagemang för pedagogiskt utvecklingsarbete.