"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-30

Handelshögskolans pedagogiska pris till statistiker

NYHET Handelshögskolans pedagogiska pris för 2013 tilldelas universitetslektor och studierektor Jessica Fahlén. Hon är verksam vid Handelshögskolans enhet för statistik.

Fahlén tilldelas Handelshögskolans pedagogiska pris bland annat på grund av sitt engagerade arbete med kursutveckling och utveckling av examinationsformer. Fahléns pedagogiska synsätt, där studenters lärande sätts i centrum, genomsyrar det förändringsarbete hon framgångsrikt bedriver på enheten. Hon är också mycket uppskattad som lärare och kollega. Fahlén är som studierektor ett viktigt stöd för sina kollegor, även när det gäller undervisningen på kurser där hon inte själv är direkt inblandad. Hon har också formali­ serat arbetet med kursutvärderingar vid enheten för att säkerställa att studenternas erfarenheter tas tillvara och att innehållet i kursutvärderingarna dokumenteras på ett sätt som gör dem användbara.

– Jag känner mig naturligtvis väldigt glad och hedrad över att få priset. Det är kul att det arbete som jag gjort uppskattas av andra. Priset ger mig kraft och inspiration till att fortsätta det viktiga arbetet med att utveckla kurser och undervisningsformer, säger Jessica Fahlén.

Priset är ett resestipendium på 20 000 kronor, och kommer att delas ut på Handelshögskolans vårfest den 13 juni.

Pressbild

För mer information kontakta gärna:

Jessica Fahlén, Handelshögskolan, Umeå universitet Telefon: 090-786 60 81
E-post: jessica.fahlen@umu.se

Redaktör: Eva Stoianov