"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-22

Handelshögskolans pedagogiska pris

NYHET Andrea Mannberg, universitetslektor i nationalekonomi, tilldelasHandelshögskolans pedagogiska pris 2015 för sitt stora engagemang förlärarrollen och fokus på studenternas lärande.

Andrea Mannberg får priset för att hon har ett reflekterande förhållningssätt till pedagogiskt arbete. Det tar sig uttryck i planering, utveckling och utvärdering av undervisningsaktiviteter som har tydlig fokus på studenternas lärande.

– Det känns verkligen jätteroligt att få det här priset! Jag tycker att det är otroligt roligt och viktigt att undervisa, träffa och diskutera med studenter.  Det är så fantastiskt härligt de där gångerna när man riktigt ser hur polletten trillar ner! En stor del av äran för det här priset bör dock gå till mina kollegor på enheten. Ända sen jag började undervisa i nationalekonomi har jag känt att de uppmuntrat mig att diskutera, utveckla och förbättra de kurser jag undervisat på. Det har verkligen inspirerat mig i min lärarroll och jag upplever att vårt gemensamma arbete bidragit till att förbättra lärosituationen för studenterna, säger Andrea Mannberg.

Andrea har under det senaste året initierat kursutveckling i nationalekonomi och ansvarat för problemidentifiering, samt förändrat undervisningsupplägg och examinationer så att dessa stödjer studenternas lärande. Hon har infört ett system som säkerställer att studenterna examineras i direkt relation till de förväntade studieresultaten (FRS) på kursen. Bedömningen sker efter vilken grad studenterna uppfyller FSR och inte efter ett mer traditionellt poängsystem som kan leda till att studenter kan klara ett kursmoment utan att ha godkänt på alla FSR. Hon har också utvecklat olika former av inlämningsuppgifter som stödjer studenternas lärande och progression inom kursen.

Andreas målmedvetna pedagogiska arbetssätt uppskattas också mycket av studenterna. I kursutvecklingen har såväl studenter som kollegor involverats och med sitt sätt att arbeta gynnar hon dialogen om studenternas lärande.

Priset kommer att delas ut på Handelshögskolans diplomeringsceremoni 5
juni i Aula Nordica med drygt 1000 närvarande studenter och gäster.

Redaktör: Eva Stoianov