"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-02-24

Handelshögskolans studenter lär ut entreprenörskap till gymnasieelever

NYHET Nu ska elever vid Östra gymnasiet lära sig mer om entreprenörskap. Det är studenter vid Handelshögskolan, Umeå universitet, som har tagit initiativet till en workshopserie i kreativitet och entreprenörskap för gymnasieskolan med start 28 februari.

– Workshopserien Entreprenom – gymnasium syftar till att inspirera och motivera gymnasieungdomar i yrkesförberedande utbildningar till entreprenörskap, säger Akrem Abdu, ekonomstudent och marknadsföringsansvarig för projektet.

Entreprenörskap är ett relativt ovanligt inslag i yrkesförberedande utbildningar. Därför riktar sig Entreprenom – gymnasium i år till ungdomar som läser andra året på livsmedelsprogrammet vid Östra gymnasiet. Idén till workshopserien kommer från ekonomstudenter vid Handelshögskolan, som arbetar med projektet vid sidan om sina studier, och själva har erfarenhet av eget företagande.

De vill genom projektet väcka intresse och skapa kunskap och medvetenhet om entreprenörskap bland gymnasieeleverna. Eget företagande ska upplevas som ett attraktivt försörjningsalternativ. Varje steg i workshopserien, som startar i slutet av februari, kommer att gästas av intressanta personer från näringslivet och Handelshögskolan.

Workshopserien sker i samverkan med organisationen Ung Företagsamhet, och slutmålet är att fler gymnasieungdomar i yrkesförberedande utbildningar väljer att ta del av utbildningskonceptet Ung Företagsamhet. Konceptet har idag störst spridning inom samhälls- och handelsprogram, men det finns en ambition att införa utbildningen i fler praktiska utbildningar. Här har Entreprenom-projektet en viktig funktion att fylla.

Projektet är ett samarbete mellan Handelshögskolans Career Center och HHUS, ekonomernas studentförening, och drivs genom den globala organisationen SIFE – Students In Free Entreprise, som har initierats i Sverige av Electrolux, Investor och Svenskt Näringsliv. Projektet Entreprenom – gymnasium kommer i år att vara med i den nationella SIFE-tävlingen i juni 2006. Vinnarna får sedan åka på en World Cup i Paris (se: www.sife.se).

– Vi eftersträvar att placera Umeå universitet som ett av de bästa lärosätena i Sverige, samt ge våra stolta björkar en hedersplats på världskartan genom att långsiktigt ta hem titeln som världens bästa entreprenörer, avslutar Petter Ingelsson, projektledare för Entreprenom – gymnasium.

Projektgruppen 2006: Petter Ingelsson, projektledare Akrem Abdu, marknadsföringsansvarig Agnes Abenius, ekonomiansvarig Jonas Brorsson, administration Peter Nyström, administration Johan Wiklund, administration

För mer information, kontakta: Petter Ingelsson, projektledare, Handelshögskolan, Umeå universitet, tel: 090-720 00 43, 0735-002 370 (nås på telefon säkrast på fredag den 24 februari) e-post: perinn04@student.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson