"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-05-21

Handelshögskolans vetenskapliga pris 2019

NYHET Handelshögskolans forskningsinstitut introducerade 2017 ett forskningspris USBE Scientific Award i ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Tanken med de vetenskapliga priserna är att uppmuntra vetenskapligt skrivande inom de olika disciplinerna.

Tatbeeq Raza Ullah är mottagare av Handelshögskolans vetenskapliga pris i Företagsekonomi 2019 

Tatbeeq Raza Ullah har uppvisat enastående forskningsresultat efter disputationen. Hans forskning ligger i skärningspunkten mellan strategi, psykologi och organisatoriska paradoxer. Han studerar ledningsgrupper och hur de känner tillit och förtroende i samband med att företag samtidigt samarbetar och konkurrerar med varandra. Tatbeeqs forskning har publicerats i välrenommerade tidskrifter som Industrial Marketing Management, Long Range Planning och Strategic Management Review.

Emma Persson är mottagare av Handelshögskolans vetenskapliga pris i Statistik 2019

Emma Persson uppmärksammas för sina innovativa forskningsresultat inom områdena kausala inferens och fall-kontrolldesign. Hon har till exempel utvecklat nya metoder som gör det möjligt för forskare att återanvända fall-kontrolldata för andra ändamål än vad designen ursprungligen var avsedd för. Hon har också implementerat och tillämpat dessa nya metoder för att studera effekten av barn (typ 1) diabetes på utbildningsresultat.

Mattias Vesterberg är mottagare av Handelshögskolans vetenskapliga pris i Nationalekonomi 2019

Mattias Vesterberg erhåller detta pris för sin forskning inom miljö- och naturresursekonomi, med ett flertal publiceringar i högt rankade internationella tidskrifter. Mattias forskning är för närvarande finansierad genom ett Wallander-stipendium, och han har tidigare varit finansierad via Energimyndighetens forskningsprogram SamspEL och via Handelsbankens forskningsprojekt. Hans avhandling var delvis finansierad via Företagsforskarskolan i samarbete med ett lokalt elbolag, och han arbetar för närvarande med data från ett annat elbolag. Under sin tid som forskare har Mattias utvecklat ett brett nätverk inom elmarknaden, vilket kommer göra hans forskning relevant under en lång tid framöver. Mattias är entusiastisk över sin framtida forskning, och kommer att fortsätta arbeta för att studera nya och gamla frågeställningar, samla in mer relevant data och applicera nya metoder för att besvara dessa frågeställningar.