"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-26

Handisam: Umeå universitet och Högskolan i Borås bäst på tillgänglighet

NYHET Endast två av landets högskolor, Högskolan i Borås och Umeå universitet, uppfyller alla Handisams krav på grundläggande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det visar en ny enkätundersökning från Handisam där 33 högskolor och universitet jämförs.

– Sedan förra årets undersökning har dock hälften av högskolorna tagit kliv framåt i tillgänglighetsarbetet, säger Birgitta Mekibes, utredare på Handisam.

Sedan tolv år finns en förordning som innebär att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den. Det handlar bland annat om att alla delar av lokalerna lätt ska kunna nås med rullstol, att allergiframkallande produkter tas bort eller att information kan tas fram på punktskrift.

– Det är oerhört viktigt att landets högskolor inte utesluter människor på grund av att de har en funktionsnedsättning. Det är bra att arbetet för ökad tillgänglighet går framåt på många högskolor. Utbildning är avgörande för att fler personer ska komma i arbete och kan skapa verklig delaktighet i samhället, säger Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam.

Totalt sett är det bara 12 myndigheter i landet som fått full pott. Förutom de redan nämnda är det Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Boverket, Diskrimineringsombudsmannen, Handisam, Myndigheten för tillgängliga medier, Post- och telestyrelsen, Riksdagsförvaltningen, Statskontoret och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Öppna jämförelser

www.handisam.se/oppnajamforelser

Du kan bland annat jämföra hur domstolar, högskolor, länsstyrelser, museer, polismyndigheter och departement arbetar.

För mer information från Handisam

Carl Älfvåg, mobil och kontor: 08-600 84 00
Utredare Birgitta Mekibes, mobil och kontor: 08-600 84 45

Fakta – undersökningen

Handisams uppdrag är att skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. Det gör myndigheten bland annat genom att följa upp hur statliga myndigheter arbetar med tillgänglighet. Handisam skickar årligen ut en enkät till alla myndigheter och resultaten presenteras i Öppna jämförelser. Myndigheterna har ett särskilt ansvar att genomföra funktionshinderspolitiken, det har regeringen slagit fast i förordning 2001:526. Där står att myndigheterna särskilt ska verka för att verksamheten, informationen och lokalerna är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Fakta – kriterier

 • Har handlingsplan
 • Utsett samordnare
 • Inventerat stor del av lokaler
 • Inventerat skriftlig information
 • Inventerat kommunikationen
 • Inventerat webbplatsen
 • Åtgärdat publika utrymmen
 • Åtgärdat personalutrymmen
 • Ingår i brandskyddsarbetet
 • Utbildat personalansvariga
 • Rutiner för alternativa format
 • Alternativa format går att beställa, anges i publikationer
 • Anpassat webbplatsen

Redaktör: Michael Nordvall