"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-02-24

Hanna Outakoski får Vaartoes vetenskapliga pris 2017

NYHET Centrum för samisk forskning-Vaartoes styrelse har beslutat ge sitt vetenskapliga pris 2017 till språkforskaren Hanna Outakoski vid Umeå universitet. Hanna Outakoskis forskning fokuserar på skrivfärdigheterna hos flerspråkiga barns nordsamiska.

Hanna Outakoski.

I sin avhandling från 2015, Multilingual literacy among young learners of North Sámi: Contexts, complexity and writing in Sápmi, redogör hon för olika sociolingvistiska faktorer, såsom attityder, ideologier och språkliga arenor, som påverkar på den generella språksituationen.

I  urfolksspråk som kan klassas som arvspråk (språk som existerar i en kontext där de omges av dominanta språk), konspirerar faktorerna till att input och exponering i minoritetsspråket minskar. Medan språk har existerat i årtusenden utan skriftsystem, är det emellertid ett faktum att dominanta språk utsätter språk som samiska för ett enormt tryck, och hämmar naturalistisk utveckling i minoritetsspråket, vilket innebär att litteracitet är oumbärligt i dagens samhälle, för att ett språk inte skall tappa fotfästet.

Påverkan av flera språk

Hanna Outakoskis banbrytande arbete fokuserar på skolelevers skrivfärdigheter i nordsamiska. En mycket viktig aspekt av hennes forskning är att den tar i beaktning skrivfärdigheter i de dominanta språken (finska, norska, svenska) samt främmandespråket engelska.

Det är allmänt känt och vedertaget att det är en nödvändighet att flerspråkiga barn får en rik och balanserad input och exponering av samtliga sina språk, för att språken skall utvecklas jämbördigt. Det är också känt att den input och exponering som arvsspråkstalare erhåller i arvspråket är såväl kvalitativt som kvantitativt mindre än i de andra språken.

Outakoski redogör i insiktsfull detalj för effekterna av detta i elevernas nordsamiska skrivfärdigheter, samt hur balansering uppnås. Hanna Outakoskis viktiga arbete gör henne till en värdig mottagare av Vaartoes vetenskapliga pris 2017.

Priset överlämnas vid Umeå universitets vårhögtid 2017.

Kontakt:

Hanna Outakoski, universitetslektor, verksam vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet.

Patrik Lantto, professor och föreståndare för Centrum för samisk forskning/Vaartoe, Umeå universitet

Redaktör: Per Melander