"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-22

Hans Adolfsson förordas som ny rektor för Umeå universitet

NYHET Hörandeförsamlingen vid Umeå universitet säger ja till universitetsstyrelsens förslag att förorda Hans Adolfsson som ny rektor för Umeå universitet, när nuvarande rektor Lena Gustafsson slutar den 30 juni 2016.

Bilden: Hans Adolfsson.
Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet.

– Hans Adolfsson är en mycket välmeriterad kandidat, både forskningsmässigt och som ledare. Därför är jag glad att vi i hörandeförsamlingen nu enhälligt ställer oss bakom styrelsens förslag, säger hörandeförsamlingens ordförande Anders Bergh.

Hörandeförsamlingen består av 89 ledamöter, varav 45 lärare från de olika fakulteterna, 22 övriga anställda och 22 studenter. Församlingens uppdrag är att yttra sig till universitetsstyrelsen när det gäller förslag till befattningen som ny rektor. Vid hörandeförsamlingens möte den 21 december fördes bland annat diskussioner om rekryteringsprocessens olika delar med styrelsens och rekryteringskommitténs ordförande, Lennart Evrell, samt en längre intervju med Hans Adolfsson, nuvarande prorektor för Stockholms universitet.

Anders Bergh
Anders Berg.
Foto: Mattias Pettersson.

– Hörandeförsamlingens roll i rekryteringsprocessen är mycket viktig, inte minst för att säkerställa att det finns en enighet och ett starkt stöd på hela universitetet för den som blir ny rektor. Hans Adolfsson är en alldeles utmärkt kandidat och han har hörandeförsamlingens fulla stöd, säger Anders Bergh.

Beskedet från hörandeförsamlingen gläder Hans Adolfsson.
– Det var en positiv stämning under de timmar vi möttes och dialogen präglades av konstruktiva och relevanta frågeställningar, säger Hans Adolfsson.

Han utrycker att hans positiva bild av Umeå universitet förstärktes i mötet med hörandeförsamlingen. Vad är det då som lockar med Umeå universitet?
– Det är ett mycket intressant universitet med bredd och med en bra atmosfär. Det finns verkligen något genuint, en öppenhet, som jag personligen upplevt i de forskningssamarbeten jag haft i Umeå genom åren.

I januari fattar styrelsen vid Umeå universitet sitt beslut om vem som ska föreslås bli ny rektor. Beslutet lämnas till regeringen, som fattar det formella beslutet. En universitetsrektor förordnas normalt sett för en period om sex år med möjlighet till tre års omförordnande.

Text: Mattias Grundström Mitz
Ulrika Frick Lang

Läs också

Kemiprofessor kandidat till rektorsposten vid Umeå universitet

För mer information:

Hörandeförsamlingens ordförandeAnders Bergh, professor i patologiTel: 090-788 15 30, 070-609 04 07
E-post: anders.bergh@umu.se

Redaktör: Michael Nordvall