"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-22

Hans-Olov Byquist tf. föreståndare för Sliperiet

NYHET Hans-Olov Byquist, enhetschef på Externa relationer, är sedan den 13 november tillförordnad föreståndare för Sliperiet. Han ersätter Katrin Holmqvist Sten, som har tillträtt en tjänst som tillförordnad prefekt på Konsthögskolan.

Hans-Olov Byquist, enhetschef på Externa relationer, är sedan den 13 november tillförordnad föreståndare för Sliperiet. Han ersätter Katrin Holmqvist Sten, som har tillträtt en tjänst som tillförordnad prefekt på Konsthögskolan.

- Jag tycker att det ska bli en intressant utmaning och ser det som en möjlighet att undersöka förutsättningarna att utveckla samarbetet mellan Externa relationer och Sliperiet för att kunna fungera som samlande kraft och effektivt stöd i frågor som rör samverkan i bred bemärkelse, säger Hans-Olov Byquist.

Uppdraget som t.f. föreståndare för Sliperiet sträcker sig till och med den 30 april 2018 och kan komma att kortas om ny ordinarie föreståndare finns på plats tidigare. Uppdraget kombineras med tjänsten som enhetschef för ER

Sliperiet är en del av Umeå universitet, beläget på Konstnärligt campus intill Umeälven. Här möts forskare, företag, studenter, entreprenörer och kreatörer för att utveckla och förverkliga idéer. På Sliperiet korsas gränser: mellan konst och vetenskap, mellan discipliner och branscher, mellan akademi och näringsliv, mellan utbildning och samhälle. Sliperiet startar och stödjer projekt som är nytänkande och tvärdisciplinära.

Redaktör: Jessica Larsson Svanlund