"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-06-02

Hans Wolf-Watz får Nordeas vetenskapliga pris

NYHET Hans Wolf-Watz, professor i tillämpad molekylärbiologi vid Umeå universitet, får Nordeas vetenskapliga pris 2006 för sin forskning om pestbakterien, Yersinia Pestis.

I nomineringen till priset skriver teknisk-naturvetenskapliga fakultetens dekanus Staffan Uvell att Hans Wolf-Watz ”är utan tvekan en av de mest internationellt etablerade och mest citerade forskarna vid Umeå universitet” och att han ”är en mycket värdig mottagare av Nordeas vetenskapliga pris 2006”.

Hans Wolf-Watz har i sin forskning bland annat studerat hur vissa bakterier infekterar värdcellen genom att till denna överföra en uppsättning proteiner. Yersinia och många andra gramnegativa bakterier använder sig av ett sofistikerat maskineri, typ III-sekretion, för att kunna infektera och överleva i t ex en människa. Wolf-Watz var den som upptäckte denna mekanism. Hans forskning är nu inriktad på att hitta kemiska substanser som kan förhindra Yersinia att avväpna kroppens försvarsmekanismer.

Wolf-Watz har under åren erhållit såväl nationella som internationella vetenskapliga priser för sin framgångsrika forskning. Bland de priser han erhållit kan främst nämnas Anders Jahres pris som kanske är det mest prestigefyllda nordiska vetenskapliga priset vid sidan av Nobelpriset. Hans anseende inom forskarsamhället har gjort att han anlitats i en mängd vetenskapliga sammanhang. Han invaldes i Kungliga Vetenskapsakademien 1998 och EMBO (European Molecular Biology Organisation) 1999. Han ingick i Skogs- och jordbrukets forskningsråds programkommitteen för molekylärbiologi 1989-1996 och i dåvarande Medicinska forskningsrådets programkommitté för mikrobiologi 1999-2003. Under perioden 1999-2003 var han ledamot i styrelsen för Stiftelsen för strategisk forskning.

Inom universitetet har han haft en mängd uppdrag. För närvarande är han ledamot i universitetstyrelsen och ordförande för teknisk-naturvetenskapliga fakultetens forskningsutskott. Han har också arbetat för att kommersialisera sina och andras forskningsresultat. Wolf-Watz var en av de tolv grundarna av Symbicom AB och en av sju grundare av Innate Pharmaceuticals AB.

Priset, som är på 100 000 kronor, delas ut vid Umeå universitets årshögtid som i år går av stapeln lördag 21 oktober.

En beskrivning av Hans Wolf-Watz forskning finns att läsa på www.info.umu.se/plussidan/Plusprojektsida.aspx?id=91

Mer information:

Hans Wolf-Wats har e-post hans.wolf-watz@molbiol.umu.se, telefon 090-785 25 30 och mobiltelefon 070-652 06 52.

Staffan Uvell har e-post suv@matstat.umu.se och telefon 090-786 55 16.

Redaktör: Bertil Born