"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-03-26

Hantera oväntade händelser viktigare än att undvika dem

NYHET Att hantera oväntade händelser i arbete som sker i projektform är viktigare än att försöka undvika att de uppstår. Projektledare måste acceptera att avvikelser förekommer och hantera dem löpande, annars finns risk för förseningar och högre kostnader. Det framgår av den avhandling som Markus Hällgren försvarar vid Umeå universitet den 27 mars.

– Oväntade händelser riskerar att göra projekt dyrare och försenade på grund av att organisationer på förhand ägnar allt för mycket energi åt att försöka undvika dem. En projektledare måste vara beredd att hantera olika avvikelser istället för att bara försöka gå runt dem, säger Markus Hällgren.

Projekt är idag en vanlig arbetsform i de flesta verksamheter. Nästan alltid sker oväntade händelser under projektets gång. I avhandlingen, som undersöker hur projektarbete fungerar i praktiken, observerades hela 118 avvikelser i tio projekt under 12 veckor. Avvikelser kan påverka projekt negativt om för stort fokus läggs på att undvika dem.

– Oväntade händelser sker snabbt, och går därför inte att hantera genom verktyg och planer. Projektledare måste istället acceptera avvikelser, löpande anpassa sig till dem och försöka isolera händelserna så att de inte påverkar övriga delar av projektet. Till skillnad från traditionell projektforskning, som försöker reducera osäkerhet, betonar avhandlingen vikten av att lyfta fram oväntade händelser för att kunna lösa dem.

– Avvikelser är ett naturligt inslag i projektarbete. Organisationer måste lära att sig leva med både stora och små avvikelser, och försöka hantera dessa utan att hela projektet påverkas, säger Markus Hällgren.

Avhandlingen heter Avvikelsens mekanismer: Observationer av projekt i praktiken, och försvaras den 27 mars 13.15 i hörsal C, Samhällsvetarhuset, Umeå universitet. Markus Hällgren är doktorand vid Umeå School of Business. Intresset för projekt väcktes då Markus var projektledare för det första säkra Internetvalet i Sverige och upplevde hanteringen av avvikelserna som avgörande för framgång i projektet.

För mer information kontakta:

Markus Hällgren Telefon: 070 – 17 57 537
E-post: markus.hallgren@usbe.umu.se

Mer information om Markus Hällgren finns på: www.markushaellgren.com

E-publicering av avhandling

Redaktör: Camilla Bergvall