"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-01-03

Här är framtidens bristyrken

NYHET I sin senaste rapport listar Högskoleverket de yrken som det i framtiden beräknas råda brist på. Ett bristyrkesområde innebär ofta att färre studenter utbildar sig inom området än vad arbetsmarknaden tros behöva. Studenter som väljer att studera till ett bristyrke tros därmed få förbättrade chanser till jobb i framtiden.

Biomedicinsk analytiker: "Tillgången på biomedicinska analytiker beräknas nästan halveras fram till 2025, samtidigt bedöms efterfrågan öka inom framför allt hälso- och sjukvården."

Yrkeslärare: "Tillgången på utbildade lärare beräknas minska kraftigt, varvid dagens brist förvärras."

Fritidspedagoger: "Enligt arbetsgivarnas bedömning råder det sedan länge brist på fritidspedagoger. Det beräknade tillskottet av nyexaminerade räcker inte till för att ersätta de fritidspedagoger som går i pension, samtidigt väntas efterfrågan på fritidspedagoger öka."

Receptarier: "Stora pensionsavgångar inom 10-15 år och dagens låga antal examinerade från receptarieutbildningen innebär att de nyexaminerade inte kommer att räcka till för att ersätta dem som går i pension. Då efterfrågan väntas öka under prognosperioden finns risk för stor brist."

Högskoleingenjörer: "Tillgången på högskole- och gymnasieingenjörer väntas minska till följd av stora pensionsavgångar bland gymnasieingenjörerna."

Speciallärare och specialpedagoger: "Enligt arbetsgivarnas bedömning har det under lång tid varit brist på specialpedagoger och speciallärare."

Förskollärare: "Enligt arbetsgivarnas bedömning har det varit brist på förskollärare under de senaste tio åren. Beräkningarna tyder på att bristen kommer att öka."

Tandläkare: "Tillgången på tandläkare beräknas minska med cirka 20 procent fram till 2025."

Grundskollärare, tidigare år: "Den totala efterfrågan på lärare för grundskolans tidigare år beräknas överstiga den sammanlagda tillgången på lärare för verksamheten."

Biblioteks- och informationsvetare: "Cirka hälften av dem med bibliotikarieutbildning når inom prognosperioden pensionsålder. Med relativt stabilt låg tillströmning till denna utbildning kan därför dagens överskott på utbildade antas gå mot ett mer balanserat läge."

Redaktör: Alexander Rehnborg