"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-08

Här är läget för AI i Sverige

NYHET Satsningen på artificiell intelligens inom WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program), samlade i våras industri, företag och forskare under fem konferensdagar. En rapport som kartlägger läget för AI och dess användning inom olika sektorer i Sverige är nu klar. Redaktör för skriften är Umeåkommunikatören Mikael Hansson.

Med bidrag från totalt 195 talare, med 100 representanter från industrin och 95 från akademin, varav flera från Umeå universitet, ger rapporten en övergripande bild av hur AI tillämpas i Sverige i dag. Rapporten diskuterar också hur AI-utvecklingen ska se ut framöver och lägger fram rekommendationer på nationell nivå för hur akademin och industrin tillsammans ska försäkra att Sverige ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling inom artificiell intelligens.

Några rekommendationer från rapporten:

• Ta fram en nationell forskningsagenda för AI.
• Satsa på tvärvetenskaplig forskning - artificiell intelligens är mångvetenskaplig till sin natur.
• Skapa ett starkt ekosystem - även utbildningarna behöver utvecklas för att öka kunskaperna om AI i hela samhället.
• Skapa en aktiv och levande diskussion bland människor kring digitalisering och artificiell intelligens.
• Gör Sverige till en testbädd där nya tekniker och applikationer kan testas och utvärderas.

Rapporten grundar sig på resultaten från de fem konferensdagarna som behandlade områden kopplade till AI som industrin, underhållning och lärande, hälsa, finans samt samhälle och miljö.

Läs rapporten: WASP AI4X – Collecting Ideas and Identifying Challenges for Future AI Research in Sweden Redaktör: Mikael Hansson, Umeå universitet