Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon
Publicerad: 23 mar, 2007

Har hjärnan en etik?

NYHET Centrum för studier av vetenskap och värderingar bjuder in till symposium om neuroetik på tisdag den 27 mars.

Centrum för studier av vetenskap och värderingar vid Umeå universitet intresserar sig för vetenskapens och teknologins relation till världsbilder, värderingar och livsåskådningar.

På tisdag den 27 mars arrangerar CSVOV ett halvdagssymposium kring neuroetik. Välkommen!

09.15-10.15 Kathinka Evers, Uppsala universitet: Den informerade materialismen: ett teoretiskt ramverk för neuroetik 10.30-11.15 Arne Rasmusson, Umeå universitet: När vetenskap blir etik och politik 11.15-12.00 Benoni Edin, Umeå universitet: Kan en hjärna ha en fri vilja?
12.00-12.30 Mats Wahlberg, Umeå universitet: Människan - ett metafysiskt djur? Neurobiologiska perspektiv på vårt behov av förklaringar och sammanhang

Lokal: Triple Helix, Samverkanshuset, Umeå universitet

För mer information, kontakta gärna Anders Öhman som är föreståndare vid Centrum för studier av vetenskap och värderingar, tel 090-786 65 80 eller e-post anders.ohman@littvet.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink