"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-26

Härdiga växter ur genprojekt i Umeå

NYHET I ett projekt för att förstå hur gener uttrycks har forskare vid Umeå universitet lyckats framställa växter som kan överleva i extrema klimat och dessutom är motståndskraftiga mot infektioner.

Genom att studera hur formen hos olika genreglerande proteiner ändras när de binder till varandra och till specifika DNA-sekvenser i arvsmassan kan vi nu förstå hur denna anpassningsförmåga fungerar på molekylnivå, skriver en grupp forskare vid Umeå universitet i i tidskriften Nucleic Acids Research.

Växter har en speciell förutsättning i jämförelse med nästan alla andra organismer, från bakterier till människor: De saknar förmågan att flytta sig när omgivningen blir alltför ogästvänlig. Det innebär att odling av växter och grödor är problematisk i de delar av världen där klimatet leder till begränsad tillgång på vatten, höga saltkoncentrationer eller spridning av infektioner. Att kunna utveckla grödor med en ökad tolerans mot torka och infektioner är därför av stor betydelse för att möjliggöra ett drägligt liv för fler människor.

I detta grundforskningsprojekt, som leds av professor Stefan Björklund, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, har man nu kommit ytterligare ett steg på vägen till att förstå de mekanismer som i detalj reglerar hur gener ändrar sitt uttryck för att växter ska kunna anpassa sig till extrema klimat. Forskarna hoppas att resultaten ska leda till utveckling av grödor som kan användas för att ge ökade odlingsmöjligheter i utvecklingsländer.

Projektet är ett samarbete mellan forskare vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik och Institutionen för kemi, båda vid Umeå universitet

För mer information, kontakta gärna Stefan Björklund tel. 090-786 67 88 mobil 070-216 28 90
e-post stefan.bjorklund@medchem.umu.se

Referens

J Blomberg, X Aguilar, K Brännström, L Rautio, A Olofsson, P Wittung-Stafshede, S  Björklund. Interactions between DNA, transcriptional regulator Dreb2a and the Med25 mediator subunit from Arabidopsis thaliana involve conformational changes. Nucl. Acids Res. (2012), doi: 10.1093/nar/gks265
länk