"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-03-14

Harpest i fokus vid tvärvetenskapligt forskarmöte

NYHET Harpesten sprider sig söderut. Den är inte längre en norrlandssjukdom. Kunskapen om harpestens komplexa livscykel och smittspridning i samverkan med olika komplexa ekosystem måste utvecklas. Tvärvetenskapliga studier är ett steg i lösningen på harpestens gåta. Ett tvärvetenskapligt nätverk av experter möts därför 15-16 mars vid Umeå universitet för att diskutera harpesten.

Hur harpestbakterien överlever och sprids i naturen, och vidare till människan, har gäckat forskare i nära nog ett sekel. Harpest, som tidigare har betraktas som en norrlandssjukdom, har under senare år spridit sig söderut i landet och bland annat i Örebroregionen har antalet harpestsmittade personer ökat markant. I en treårig studie har FOI och Umeå universitetet undersökt förekomsten av harpest i två svenska regioner.

För att kunna studera harpestbakteriens komplexa livscykel i naturen har det har varit nödvändigt för Umeå-forskarna att skapa ett tvärvetenskapligt nätverk av experter från andra discipliner och regioner i Sverige. Idag har nätverket bättre förståelse för hur olika komplexa ekosystem samverkar i smittspridningen, men mycket arbete återstår innan bilden är helt klar.

Som ett led i arbetet att öka förståelsen för hur smittspridningen sker har FOI och Umeå universitet inbjudit till möte med nätverkets experter som kommer från en rad svenska universitet, högskolor och myndigheter. Arrangör för mötet är FOI och enheten för klinisk bakteriologi vid Umeå universitet. Mötet sker 15-16 mars i Umeå. Forskningen har delvis finansierats av FORMAS (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande).

För mer information, kontakta:

Mats Forsman, forskare FOI, telefon 090-10 66 69, 070-618 00 26, mats.forsman@foi.se

Tina Broman, forskare FOI, telefon 090-10 66 94, 070-326 54 94, tina.broman@foi.se

Johan Axell, kommunikationsdirektör FOI, telefon 08-55503018, 070-2770362, johan.axell@foi.se

Anders Sjöstedt, chef för Enheten för klinisk bakteriologi, Umeå universitet på telefon 090-785 11 20, anders.sjostedt@climi.umu.se

Redaktör: Bertil Born