"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-17

Hedersdoktor med etiskt perspektiv på vården

NYHET 2024 års medicine hedersdoktor vid Umeå universitet är Anders Lindseth, professor emeritus i praktisk filosofi. Han har under många år tillämpat ett etisk och filosofiskt perspektiv på omvårdnadsforskning och praktik.

Anders Lindseth, född 1946, är norsk professor emeritus i praktisk filosofi vid Centrum för praktisk kunskap, Nord University, där han var professor 2001–2013.

Hans huvudsakliga intresseområden är etik, särskilt relationell och hälso- och sjukvårdsetik, praktikteori, vetenskapsteori, särskilt humanvetenskap, hermeneutik och fenomenologi, praktisk kunskap och metod. Hans mer än 110 publikationer har rört omsorg, existentiell filosofi, hermeneutik, filosofisk praktik, filosofi och vetenskap/metod.

Lindseth har under många år samarbetat med Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, genom de kontakter han hade med tidigare prefekt, professor emerita Astrid Norberg, som 1984 blev Sveriges första professor i omvårdnad.

De har tillsammans bidragit starkt till institutionens kunskapsbas, genom att tillämpa ett etiskt och filosofiskt perspektiv på omvårdnadsforskning och praktik vid Umeå universitet. Tillsammans med professor Norberg var det också möjligt att utveckla en forskningsmetod som fortfarande används i flera länder, framför allt inom omvårdnadsforskning.

Att belysa fenomenet ”meningen med livet”, som att vara sjuk, har länge varit ett starkt fokus inom omvårdnadsvetenskapen i Umeå, som Anders Lindseth har stöttat. I Umeå har Anders Lindseth hållit, och håller fortfarande, seminarier (till exempel i juni 2024).

– Det var med stor glädje som jag mottog beskedet att jag blivit utnämnd till medicine hedersdoktor. Samarbetet med Medicinska fakulteten vid Umeå universitet, särskilt med Astrid Norberg men också med hennes kollegor och doktorander, har betytt mycket för min professionella utveckling, säger Anders Lindseth.

– Jag minns med tacksamhet de givande åren, då jag upprepade gånger hade nöjet att besöka Umeå för att undervisa doktorander om forskningsmetoder och etik. Under denna tid blev det möjligt för mig att formulera ett relationellt etiskt perspektiv, inte bara på omvårdnad, utan på alla typer av professionella stödaktiviteter.

Kontakt:
anders.lindseth@nord.no