"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-23

Hedersdoktorer vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten

NYHET Professor Lars Mathiassen, IT-forskare, och professor Lena Lundgren, missbruksforskare, har utsetts till 2016 års hedersdoktorer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet.

Lars Mathiassen är en av världens främsta forskare inom ämnet informatik, och har tidigare varit gästprofessor vid Umeå universitet. Mathiassen är idag professor vid Computer Information Systems Department och grundare av Center for Process Innovation vid Robinson College of Business, Georgia State University, USA. Hans forskning fokuserar på utveckling och användning av IT i verksamheter.

Visionen bakom Mathiassens forskning är att etablera effektiva samverkansprojekt mellan forskargrupper, industri och IT-leverantörer i syfte att stärka individers, organisationers och regioners innovationskraft. Mathiassen är starkt engagerad i SCDI - Swedish Center for Digital Innovation – vid Institutionen för informatik vid Umeå universitet. Genom sitt engagemang som gästprofessor vid institutionen har Lars Mathiassen varit en hörnsten för SCDI och hans expertis har varit en starkt bidragande orsak till de starka resultat som SCDI har uppnått under de senaste åren.

Lars Mathiassen byggde upp IT-forskningen och IT-utbildningen i Aalborg från tidigt 80-tal till att bli ledande i Skandinavien. Den bakomliggande visionen i Aalborg under Mathiassens ledning var att arbeta nära regionens näringsliv och offentlig sektor med både forskning och utbildning. 2002 fick Mathiassen ett erbjudande från Georgia Research Foundation att bygga upp en liknande verksamhet i Atlanta. I dag är Center for Process Innovation vid Georgia State University i Atlanta ett världsledande centrum för tillämpad IT-forskning.

Professor Lena Lundgren är en internationellt ledande forskare inom området missbruk och missbruksbehandling. Hennes engagemang och vetenskapliga kompetens har bidragit till att stärka existerande samhällsvetenskaplig missbruksforskning vid Institutionen för socialt arbete, och stimulerat fakultetens forskare till att anlägga nya teoretiska och metodologiska perspektiv i sin forskning.

På liknande sätt har Lundgren bidragit till utveckling vid Enheten för polisutbildning. Även där har hennes ämnesmässiga kompetens varit av central betydelse för den forskning som bedrivs vid enheten, särskilt den forskning som rör tvångsomhändertagna flyktingbarn. Tillsammans med forskare från Institutionen för socialt arbete har hon även tagit initiativ till ett internationellt nätverk av missbruksforskare som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond. Lena Lundgren har aktivt arbetat för att föra ut vetenskaplig forskning till det omgivande samhället. I denna roll har hon bland annat varit anlitad av Världshälsoorganisationen (WHO) som expert till deras drogförebyggande arbete för minskad smittspridning av HIV.

Lena Lundgren är professor och forskningschef vid Boston University School of Social Work. Hennes forskning är tvärvetenskaplig, vilket innebär att hon samarbetar med forskare från flera vetenskapliga discipliner såsom socialt arbete, sociologi, epidemiologi, folkhälsa och psykologi.

Under hela sin karriär efter disputation har professor Lena Lundgren varit en aktiv lärare, mestadels på master- och forskarutbildningsnivå. Huvudsakligen har hon undervisat inom huvudområdet missbruk och missbruksbehandling.

Kontaktuppgifter för Lars Mathiassen:

Namn: Jonny HolmströmTelefon: 070-5193855
E-post: jonny.holmstrom@informatik.umu.se

Kontaktuppgifter för Lena Lundgren:

Namn Björn BlomTelefon 090-7869346
E-post: bjorn.blom@umu.se

Redaktör: Eva Stoianov