Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-10

Hedersdoktorer vid medicinska fakulteten 2015

NYHET Brian Walkers forskning har bidragit till utveckling av en ny läkemedelsgrupp avsedd att minska insjuknande i kardiovaskulär sjukdom och typ 2-diabetes. Dawn Skelton forskar med fokus på prevention av fall och skador samt träning för äldre personer. Brian Walker, professor vid universitetet i Edinburgh, och Dawn Skelton, professor vid Glasgow Caledonian University i Skottland, är medicinska fakultetens hedersdoktorer 2015.

Brian Walker forskar inom translationell forskning

Brian Walker, professor vid universitetet i Edinburgh, är en internationellt mycket väletablerad forskare inom translationell metabol/kardiovaskulär forskning.

Translationell forskning innebär att medicinsk forskning utgår från sjukdomsproblem, konkreta vårdfall. Walkers forskning har medfört utveckling av läkemedel som avses minska insjuknande i kardiovaskulär sjukdom och typ 2-diabetes, genom att hämma vävnadsspecifik bildning av stresshormonet kortisol.

Brian Walker har använt en bred repertoar av forskningsresurser inom epidemiologi, genetik och integrativ fysiologi i såväl experimentella studier som kliniska prövningar. Han har grundat ett bolag som arbetar vidare med de produkter som tagits fram i forskningen.

Walker har stora anslag från brittiska forskningsfonder och har också en rad internationella samarbeten. Han har publicerat extensivt i topprankade medicinska tidskrifter inklusive New England Journal of Medicine, Lancet och JAMA. Han är ansvarig redaktör för Davidsons Textbook of Medicine och har handlett mer än 40 forskarstuderande. Han är chef för The British Heart Foundation Centre for Cardiovascular Science University of Edinburgh, och biträdande chef för Edinburgh Clinical Academic Track Programme.

Umeå universitet har haft ett långvarigt och produktivt samarbete med Brian Walker. Walker har vid upprepade tillfällen besökt Umeå universitet och deltagit i seminarier, hållit föreläsningar och handlett forskarstuderande. Flera doktorander och postdoktorala forskare har arbetat vid hans institut under kortare och längre tider.

Dawn Skelton forskar om fall och skador hos äldre

Dawn Skelton, professor i Ageing and Health vid Glasgow Caledonian University i Skottland forskar inom äldreområdet med tonvikt på prevention av fall och skador samt träning för äldre personer.

Dawn Skelton är en internationellt känd forskare inom området träning/fysisk aktivitet hos äldre vuxna. Hon har fått ett antal stora anslag från British Research Council och har spelat en nyckelroll i EU-finansierade konsortier kring fallförebyggande och fysisk aktivitet. Som träningsfysiolog fokuserar hon på att förbättra användningen av fysisk aktivitet på recept, minska inaktiva beteendemönster samt stödja strategier och motivation för sköra äldre och personer med funktionsnedsättningar som normalt är undantagna både forskning och praktik.

Med över ett decennium som medredaktör på Journal of Aging and Physical Activity har hon sett en tillväxt av forskningen på detta område och bidrar själv till forskningens kvalitet genom medverkan i paneler för olika forskningsfinansiärer i Storbritannien, Kanada och Finland. Dawn är en förebild i utveckling av framtidens kvinnliga ledare för högre utbildning och hon är mentor för många unga forskare i Storbritannien, Europa och Kanada. Hon var medarrangör för den 8:e världskongressen om aktivt åldrande i Glasgow 2012, är anlitad författare för WHO:s Health Evidence Network samt Storbritanniens hälsodepartement och har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar.

Hon brinner för att omsätta forskning i praktiken och för tio år sedan inrättade hon ett icke-vinstdrivande företag i Storbritannien, Later Life Training, som utbildar personal inom hälsa, fitness och omsorg till att effektivare arbeta med fysisk aktivitet på recept och motivations- och stödstrategier. Företaget har utbildat över 5000 personer i Storbritannien och dess utbildningsverksamhet finns numer i hela Europa.

Som gästprofessor vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet har Dawn Skelton vistats vid Umeå universitet två gånger per år, 10-14 dagar varje gång. Däremellan har samarbetet skett via distansöverbryggande medier. Under sina vistelser vid Umeå universitet har Dawn Skelton gett seminarier och undervisat i forskar-och grundutbildning samt varit granskare på doktorandseminarier. Hon samverkar också med Region Västerbotten i ett EU-projekt och med Sveriges Kommuner och Landsting.

– Dawn Skelton delar generöst med sig av sina kunskaper och hon är inspirerande att samarbeta med. Det medför att forskare på flera enheter inom medicinska fakulteten har kontakt med henne. Dessutom säger Dawn att Umeå och Umeå universitet har blivit hennes ”andra hem”, säger Lillemor Lundin-Olsson, professor vid enheten för fysioterapi.

– I am delighted to have been selected for an Honorary Doctorate from the Faculty of Medicine at Umeå University. This accolade is a rarity and I feel very honoured. This honour also cements the research and publication collaborations I have enjoyed building, and will continue to flourish, with professor Lillemor Lundin-Olsson and others, säger Dawn Skelton.

För mer information om Brian Walker, kontakta gärna:Tommy Olsson, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Telefon: 090-785 18 45
E-post: tommy.g.olsson@umu.se

För mer information om Dawn Skelton, kontakta gärna:Lillemor Lundin-Olsson, professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabiliteringTelefon: 090-786 91 35
E-post: lillemor.lundin.olsson@umu.se

Insignierna till de båda hedersdoktorerna kommer att överlämnas vid universitetets årshögtid som i år äger rum lördagen den 17 oktober.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz