"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-11

Hedersdoktorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten

NYHET Professor Rick Sarre, erkänd forskare inom rättsvetenskap med ett stort samhällsengagemang, och professor Philomena Essed, genusforskare som kämpar för social rättvisa och synliggör rasdiskriminering, har utsetts till 2015 års hedersdoktorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet.

Professor Rick Sarre är född i Adelaide, Australien, 1955. Han är sedan år 2008 verksam vid University of South Australias School of Law i Adelaide, Australien, och var tidigare verksam vid University of South Australias Business School.

Professor Rick Sarre har en omfattande vetenskaplig kompetens. Han är en internationellt erkänd forskare inom rättsvetenskap med en straffrättslig och kriminologisk inriktning och med ett särskilt fokus på polisforskning. Mer specifikt handlar forskningen om juridiska och kriminologiska aspekter på polisverksamhet, där han kombinerar gedigen vetenskaplig kompetens med ett aktivt engagemang i dess implementering på praktisk nivå, bland annat i form av vidareutbildning av poliser på chefsnivå.

Sarre visar på ett stort engagemang i samverkan med aktörer och intressenter utanför akademin och deltar ofta i diskussioner kring frågor om hur polisens arbete med brottsförebyggande insatser bör fungera. Professor Sarre har också arbetat praktiskt inom de områden som hans forskningsfält innefattar, både som advokat och som ideellt engagerad i styrelsearbeten, brottsofferjourer och inom organisationer som arbetar med rehabilitering och stöd till förövare.

Rick Sarre har genom åren visat ett genuint intresse för den forskning som bedrivs vid Umeå universitet och på olika sätt bidragit till verksamheten, bland annat har han medverkat i utvärderingen av polisutbildningen, och genom att ge forskare vid samhällsvetenskapliga fakulteten möjlighet att tillbringa tid vid hans hemuniversitet i Adelaide.

Rick Sarre är även engagerad i lokalpolitiken i Adelaide, South Australia, och har kandiderat som representant för Australia Labor Party till det federala parlamentet i South Australia.

Professor Philomena Essed är född 1955 i Nederländerna där hon grundlagt sitt akademiska arbete och intresset för kritiska, feministiska studier om identitet, ras, etnicitet och kön.  Sedan början av 2000-talet bor och arbetar Philomena Essed i USA och Nederländerna och innehar sedan 2005 en professur i Critical Race, Gender and Leadership Studies vid Antioch University, USA.

Med utgångspunkt i vanliga kvinnors vardagliga erfarenheter har hon studerat och synliggjort processer som skapar rasifiering och diskriminering idag. Essed har bidragit med begreppen ”everyday racism” och “gendered racism” och hennes forskning är djupt präglad av ett livslångt engagemang för social rättvisa.

Hennes forskning kan beskrivas som tvärvetenskaplig, då hon såväl teoretiskt och empiriskt som metodologiskt och geografiskt har rört sig över breda områden, inte minst i arbeten om social rättvisa, critical race theory, feministisk teori och post-koloniala studier. De senaste åren har Philomena Essed riktat sitt forskningsintresse mot begreppet ”dignity”, vilket hon använder för att utforska hur man genom att erkänna andra människors värdighet bättre kan motverka rasism, sexism och främlingsfientlighet.

Förutom sitt akademiska arbete är Philomena Essed engagerad i olika internationella och statliga organisationer, samt frivilligorganisationer som arbetar med social rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Hon jobbar exempelvis som rådgivare för EU och FN, där hon engagerats som expert rörande frågor om rasism och sexism i Europa, och i The Netherlands Institute for Human Right.

Philomena Essed har samarbetat med Umeå universitet sedan 2007. Sedan 2013 är hon gästprofessor vid Pedagogiska institutionen, där hon framförallt fokuserat på att stötta vidareutvecklingen av genusinriktad pedagogisk forskning och utbildning. Essed var också talare vid g14, den nationella genusforskningskonferensen som arrangerades i Umeå i november 2014, i samarbete mellan Umeå centrum för genusstudier, Nationella sekretariatet för genusforskning, Umeå kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten. 

För mer information om Rick Sarre, kontakta gärna:

Görel Granström, juridiska institutionenTelefon: 090-7867418
E-post: gorel.granstrom@umu.se

För mer information om Philomena Essed, kontakta gärna:

Ann Öhman, Umeå centrum för genusstudierTelefon: 090-7869219
E-post: ann.ohman@umu.se

Redaktör: Eva Stoianov