"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-07-14

Hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2015

NYHET Shirley Simon, framstående engelsk didaktikforskare med fokus på undervisning i naturvetenskap det naturvetenskapliga klassrummet, och skogsforskaren Francois Houllier, högsta chef för the French National Institute for Agricultural Research (INRA), har utsetts till 2015 års hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Text: Ingrid Söderbergh

Professor Shirley Simon disputerade 1989 inom naturvetenskapernas didaktik (Science Education) och har efter genomförd avhandling kombinerat forskning med skolutveckling, lärarfortbildning och lärarutbildning. Hon har lång och bred erfarenhet från arbete vid två framstående forskningsinstitut i Storbritannien - King’s College London och Institute of Education, University College London. År 2009 blev hon utsedd till professor.

Professor Simon har gjort betydande bidrag när det gäller argumentation i naturvetenskapsklassrummet och har även fått stort internationellt genomslag med ett projekt kring vad som påverkar elevers attityder till naturvetenskap.

Professor Simon har varit och är engagerad i ett stort antal organisationer och har därigenom ett stort kontaktnät och kunskap inom olika forskningsområden inom det naturvetenskapsdidaktiska fältet. Hon är gästprofessor vid Umeå universitet sedan år 2011. Under tiden som gästprofessor har hon bidragit till att höja kvaliteten på forskning, forskarutbildning, lärarfortbildning och lärarutbildning vid Umeå universitet genom att hålla workshops, delta i strategiska diskussioner och vara behjälplig med att etablera internationella kontakter.

Shirley Simon är född 1952. Innan hon påbörjade sin forskarkarriär arbetade hon som lärare i drygt tio år.  De senaste tolv åren har akvarellmålning varit ett av hennes stora intressen och hon deltar just nu i en tvåårig högskolekurs i botaniskt måleri vid Chelsea School of Botanical Art. 

Dr François Houllier specialiserade sig i skogsvetenskap, ekologiska system och skogsbiometri under sina studier och han disputerade 1986 vid Université Claude Bernard – Lyon I. Därefter gick den akademiska karriären snabbt och 2012 blev han utsedd till högste chef vid the French National Institute of Agricultural Research (INRA). INRA upprätthåller vetenskapliga samarbeten med större forskningsinstitut i hela världen, universitet, agronom- och veterinärskolor. Han är också ordförande i AllEnvi, the French alliance for environmental research.

François Houllier har underlättat och stött samarbetet mellan INRA och Umeå Plant Science Centre, UPSC, som nu har pågått i tretton år. Det har resulterat i ett flertal gemensamma konferenser och ett otal samarbeten mellan forskare. Själv anser han att samarbetsytan med fördel skulle kunna utvidgas till många fler ämnesområden och institutioner vid Umeå universitet.

François Houllier är född 1959.  Hans intressen utanför akademin inkluderar skidåkning, mestadels på semester i de franska alperna.

De två hedersdoktorerna promoveras vid Umeå universitets årshögtid lördag den 17 oktober.

För mer information om Shirley Simon, kontakta:

Christina Ottander, universitetslektor vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet
Telefon: 090-786 71 24
E-post: christina.ottander@umu.se

Pressbild Shirley Simon för nedladdning

För mer information om François Houllier, kontakta:

Catherine Bellini, professor vid institutionen för fysiologisk botanik, Umeå universitet
Telefon: 090-786 96 24
E-post: catherine.bellini@umu.se

Pressbild François Houllier. Photo: © INRA