"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-06-08

Hedersdoktorer vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016

NYHET Aina Nilsson-Ström, designer och rådgivare, och Sverker Evans, f.d. avdelningsdirektör vid Naturvårdsverket och senare Havs- och vattenmyndigheten, har utsetts till 2016 års hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Text: Ingrid Söderbergh

Aina Nilsson-Ström har en lysande meritlista inom fordonsindustrin och har arbetat som industridesigner vid Saab Scania, chefsdesigner vid General Motors och Vice President Product Design vid AB Volvo. I dag jobbar hon som rådgivare inom designområdet i sin egen verksamhet. Under hela sin karriär har hon arbetat strategiskt för att knyta samman och utveckla industridesignområdet inom industri, undervisning och forskning.

Nilsson-Ström har varit tongivande och spelade en viktig roll när forskningsfältet industridesign introducerades i Sverige i allmänhet och på Designhögskolan i synnerhet. Hennes idéer om samverkan med industrin är i dag centralt för Designhögskolan och nyckeln till skolans framgång.

Aina Nilsson-Ström har under mer än tjugo år bidragit till Designhögskolans utveckling genom deltagande i samarbetsprojekt, som handledare, rådgivare, som medlem i olika kommittéer och genom informella diskussioner med både lärare och studenter. Aina har utforskat nya designmetoder och designkunskap och har varit tongivande inom forskningsprogrammet ”Safe and effective transport” i samverkan mellan Volvo och Designhögskolan.

Hon har haft många förtroendeuppdrag som styrelseledamot i bland annat Electrolux, Ballingslöv, SWECO och Beckmans Designhögskola.

Aina Nilsson-Ström är född 1953 0ch kommer från Jönköping. Hon har en examen i industridesign från HDK, högskolan för design och konsthantverk (1976).

Sverker Evans har under sin yrkesgärning arbetat på ett engagerat sätt för att åtgärda miljöproblem och skapa en god havsmiljö. Han har under många år arbetat som svensk delegationsledare i kommittéerna för skyddet av de marina miljöerna i Östersjön (Helsingforskommissionen) och i Nordostatlanten (Oslo-Pariskommissionen) samt som ordförande i Nordiska ministerrådets havsgrupp. Nationella uppdrag har bland annat omfattat samordning av Sveriges marina övervakningsprogram, nationellt marint oljeskadeskydd och miljöaspekter vid utläggningen av Nord Streams gasledning i svensk ekonomisk zon.  

I sin roll som vetenskaplig avdelningsdirektör vid Naturvårdsverket och senare vid Havs- och vattenmyndigheten har Evans starkt bidragit till Umeå universitets anseende inom marin miljö- och klimatforskning. Genom återkommande uppdrag och tilldelning av medel till Umeå universitet under en 20-årsperiod har Evans varit avgörande för uppbyggnaden av vetenskaplig kompetens och forskningsinfrastruktur hos Umeå marina forskningscentrum, UMF, i Norrbyn.

Sverker Evans har bidragit till insamling av långa ekologiska tidsserier, vetenskapligt grundade analyser och syntes för Bottniska viken, samt systematiskt bidragit till uppbyggnaden av en marin forskningsinfrastruktur för detta arbete. De långa tidsserierna som skapats är bland de bästa i världen och används till årliga marina tillståndsbeskrivningar som beslutsunderlag för myndigheter och politiker. På så sätt har Evans insatser resulterat i en effektiv samverkan mellan Umeå universitet och samhället på såväl internationell som nationell och regional nivå.

Sverker Evans har varit ledamot i UMFs styrelse (2012-2013) och i Göteborgs marina forskningscentrums styrelse. Han har deltagit som expert i utredningen SOU 1998:158 Att komma åt oljeutsläppen samt i utredningen SOU 2008:48 En utvecklad havsmiljöförvaltning.

Sverker Evans är född 1945 och kommer från Stockholm. Han har en doktorsexamen i marin zooekologi vid Uppsala universitet.

Promovering:

De två hedersdoktorerna promoveras vid Umeå universitets årshögtid lördag den 22 oktober.

För mer information om Aina Nilsson-Ström, kontakta:

Demian Horst, universitetsadjunkt på Designhögskolan, Umeå universitet
Telefon: 090-786 97 82
E-post: demian.horst@umu.se

Pressbild på Aina Nilsson-Ström. Foto: Jan Söderström

För mer information om Sverker Evans, kontakta:

Johan Wikner, docent, föreståndare för Umeå marina forskningscentrum, Institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Telefon: 070-342 77 82
E-post: johan.wikner@umu.se

Pressbild på Sverker Evans. Foto: Thomas Andersson