Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-14

Hedersutmärkelse till professor Lillemor Lundin-Olsson

NYHET Lillemor Lundin-Olsson, professor vid enheten för fysioterapi, har fått en hedersutmärkelse av Fysioterapeuterna, Sektionen för äldres hälsa.

Hedersutmärkelsen har instiftats i syfte att lyfta fram fysioterapeuter som aktivt har bidragit till kvalitetsutveckling i sin verksamhet samt att visa på goda exempel som kan inspirera andra fysioterapeuter som arbetar med äldres hälsa runt om i landet.

Motiveringen för hedersutmärkelsen 2014 lyder:

”Lillemor har under många år bidragit till ökad kunskap kring gång, balans och fall hos äldre personer. Detta arbete har skett genom forskning, handledning, undervisning, publikationer såväl inom vetenskapliga sin populärvetenskapliga tidskrifter samt arbete med att ta fram och översätta olika mätinstrument framför allt inom området balans och fall/fallrädsla. Lillemors arbete har väsentligen bidragit till att en aktiv forskargrupp inom fysioterapi och äldres hälsa har vuxit fram som har satt Umeå på kartan.”

Priset bestod i att bjuda arbetskamraterna på tårta, så tisdag den 13 maj blev det tårtkalas på enheten.

Redaktör: Sara Lundell