"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-09-09

Hembesök med kvalitet förbättrar äldres hälsa

NYHET Förebyggande hembesök är en framgångsrik strategi för att gynna en positiv hälsoutveckling bland äldre, skriver Klas Göran Sahlén i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 18 september.

Framgången förutsätter emellertid att besöken genomförs av kunnig, medicinskt och socialt utbildad personal. Dessutom måste besöken vara återkommande. En studie i Nordmalings kommun visar att seniorer lever längre och mår bättre om de får förebyggande hembesök. Dessutom kan besöksverksamheten ge mindre behov av både hemtjänst och sjukhusvård samt avsevärt minska antalet akuta läkarbesök på vårdcentralen. Det sistnämnda är en effekt som avlastar primärvården.

Avhandlingens hälsoekonomiska analyser visar att besöksverksamheten är kostnadseffektiv. I hur hög grad beror på om man i beräkningarna tar med framtida vårdkostnader, seniorernas livskvalitet samt värdet av vad de producerar. Att kvantifiera det sistnämnd bjuder dock på många svårigheter. Tydligt är att hälsoekonomiska analyser i allmänhet inte tar hänsyn till produktion efter pensionsåldern, varför några alternativa värderingsmekanismer föreslås i avhandlingen. Om dessa skulle användas konsekvent kan också andra viktiga samhällsdiskussioner påverkas. Om man tar hänsyn till dagens seniorproduktion blir produktionsvinsten av en eventuell höjd pensionsålder mindre.

- Det är sällan en satsning som syftar till bättre kvalitet också kan beskrivas som kostnadseffektiv, säger Klas Göran Sahlén som har tidigare erfarenheter som sjuksköterska, arbetsledare inom äldreomsorgen och socialchef.

Förebyggande hembesök hos seniorer genomförs i dag i många kommuner och landsting. I avhandlingen konstateras att de positiva hälsoeffekterna, och följaktligen också kostnadseffektiviteten, förutsätter professionella insatser, samarbete mellan äldreomsorg och primärvård samt att besöksverksamheten är återkommande.

— Alltför många kommuner och landsting använder i dag statliga stimulanspengar för verksamheter som man etiketterar ”förebyggande hembesök” men som inte har någon dokumenterad hälsoeffekt för seniorerna. Brister i struktur och dåligt samarbete mellan huvudmännen är de vanligaste orsakerna till att resurser används ineffektivt, tror Sahlén.

Klas Göran Sahlén, som själv kommer från Nordmaling, är doktorand vid enheten för epidemiologi och folkhälsovetenskap. Han kan nås på tel. 090-785 33 46,
e-post klasse.sahlen@epiph.umu.se

Fredagen den 18 september 2009 försvarar Klas-Göran Sahlén, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln An Ounce of Prevention is Worth a Pound of Cure - Preventive Home Visits among healthy seniors in the north of Sweden (Ett hekto förebyggande åtgärder ger ett kilo bot — förebyggande hembesök hos friska äldre i norra Sverige). Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal 135, Allmänmedicin, by. 9A, NUS.
Fakultetsopponent är doc. Carsten Hendriksen, Socialmedicin, Köpenhamns universitet.

Avhandlingen är elektronisk publicerad på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-25653

Bilden visar Klas Göran Sahlén, t.h., på hembesök hos Donald Ahlfeldt.
Foto: Jan Lindmark.

Redaktör: Hans Fällman