"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-10

Henrik Wimelius prisad för sin avhandling

NYHET Henrik Wimelius från IT-managementgruppen vid Umeå universitet har fått pris för bästa informatikavhandling 2011 när informatik höll sin ämneskonferens i Linköping. Priset heter Börje Langeforspriset, uppkallat efter informatikämnets grundare.

– Jag är otroligt glad och stolt, säger en överväldigad Henrik Wimelius.

– Man arbetar hårt och länge med sin avhandling och givetvis känns det fantastiskt att få ett erkännande av detta slag.

Priskommitténs motivering lyder:
”Henrik Wimelius doktorsavhandling är välskriven och tydligt positionerad gentemot existerande litteratur. Den frågeställning som adresseras är både teoretiskt och praktiskt intressant. Metodmässigt baseras forskningsarbetet på en rigorös process som presenteras på ett reflexivt sätt. Dessutom är avhandlingens logik och struktur väl genomtänkta. Eftersom förekomsten av parallella, konkurrerande IT-system inom organisationer och verksamheter tenderar öka bidrar Henrik med värdefulla insikter och lärdomar. För hans egen del utgör avhandlingen en förnämlig kunskapsbas som med fördel kan vidare exploateras.”

Henrik Wimelius har i sin avhandling följt hur en större organisation verksam inom hälso– och sjukvårdsområdet infört ett så kallat Enterprise Content Management-system. Investeringen fick en oavsiktlig följdverkning – flera överlappande och till stor del inkompatibla informationssystem tilläts samexistera.


– Trots att man visste att situationen försämrade kapaciteten att hantera information, kunde man inte ta sig ur den, något som både är intressant och paradoxalt, säger Henrik Wimelius. Avhandlingen ger ett bidrag till såväl teori som praktik genom att beskriva och förklara ett tidigare inte detaljerat fenomen i relation till organisationers användning av plattformsbaserade komplexa informationssystem.

– Arbetet med avhandlingen har givit en bra grund för vidare satsningar, bland annat som grund för vidareutveckling av ett antal journalmanus som jag just nu arbetar med. Tillsammans med kollegor i forskargruppen IT-management arbetar Henrik även med ett flertal nya spännande forskningsprojekt som riktar sig mot relationen mellan nya typer av IT och organisatorisk flexibilitet.

Priset delas ut varje år till den bästa avhandlingen inom informatik, eller information systems som ämnet kallas internationellt. Priset delas ut av SISA, Swedish Association of Information Systems, och detta är första gången som priset går till en Umeåforskare.

Redaktör: Mikael Hansson