"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-03-21 Uppdaterad: 2024-03-25, 08:57

Herdenberg får stipendium för cancerforskning

NYHET Carl Herdenberg, Institutionen för diagnostik och intervention, får Pfizers och Svensk Onkologisk förenings forskningsstipendium för postdoktorer inom onkologi.

Text: Ola Nilsson

Carl Herdenberg får stipendiet för studier för att identifiera behandlingsbara MYC-beroende cancergener som levercancer och lymfom där MYC-genen har en viktig roll. Många olika tumörformer är helt beroende av genen MYC för tillväxt. MYC vore därför ett idealiskt mål att attackera för att motverka cancer. Idag finns inget läkemedel mot MYC, framför allt beroende på att det är ett svårt protein att hitta bra läkemedel mot då frisk vävnad behöver MYC för sin funktion.

Carl Herdenberg är postdoktor vid Institutionen för diagnostik och intervention och ST-läkare i onkologi vid Norrlands universitetssjukhus. Han planerar att under ledning av professor Dean Felsher vid Stanford-universitetet i USA att starta en studie med titeln ”Identification of Synthetic Lethal Targets for MYC-Driven Cancers”. Projektet fokuserar på att finna nya behandlingsvägar som kan användas för olika cancersjukdomar, som levercancer och lymfom där MYC har en viktig roll.

Den primära frågeställningen är att det finns behandlingsbara gener i MYC-beroende cancer. Att finna sådana gener kommer kunna möjliggöra nya angreppspunkter och öka kunskapen om MYC:s roll vid cancer. Då MYC-genen idag är svår att behandla är en av hypoteserna för studien att se om det går att behandla MYC genom att finna och angripa andra gener som är nödvändiga för dess funktion vid cancer. Förhoppningen att kunna öppna upp för nya målinriktade behandlingar som kan att angripa cancer som är beroende av MYC-genen utan att frisk vävnad påverkas negativt.

Carl Herdenberg delar stipendiet med Fernanda Costa Svedman, överläkare i onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Pfizers och Svensk Onkologisk Förenings onkologistipendium instiftades 2022 och syftar till att stimulera fler medlemmar att fortsätta forska efter disputationen för att främja translationell och klinisk cancerforskning. Stipendiet på 200 000 kronor delas ut vid årsmöte i Malmö.

Kontakt

Carl Herdenberg
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-785 28 45