"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-08-21

Het skogsråvara i fokus för internationell konferens

NYHET Lignin har tidigare setts som en restprodukt i skogsindustrin. Nu har det seglat upp som ett basmaterial för bioraffinaderier som utvecklar högvärdiga produkter av råvara från träd och växter. Men trots ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete om lignin är det inte alltid som olika forskningsdiscipliner möts. Konferensen Lignin 2014 som äger rum i Umeå den 24-28 augusti blir ett sådant tillfälle.

Text: Karin Wikman

Eliten inom biologisk och kemisk grundforskning inom området kommer – liksom produktutvecklare i industrin och andra som utför tillämpad forskning. Det övergripande målet är att förstå ligninets uppbyggnad och därmed i stor skala kunna börja använda lignin i kommersiella produkter.

– Utveckling av produkter från lignin ligger i tiden. Fler och fler forskare börjar arbeta med den frågan, och mycket av den forskning som pågår görs av företag, säger Leif Jönsson, professor vid Umeå universitet och expert på industriell bioteknik i forskningsmiljön Bio4Energy.

Redan nu används ligninprodukter som smaksättare i livsmedel samt i bygg- och konstruktionsmaterial. I framtiden kan sådana även ingå i medicinska applikationer. Som del i produkter har lignet ofta stora fördelar och används bland annat för att ersätta fossil råvara.

Men det behövs mer kunskap om hur ligninet är uppbyggt, hur man får ut det ur veden och hur det reagerar när man använder det i industriella processer. Både skogsindustrin och den relativt unga men snabbt expanderande bioraffinaderisektorn har tidigare fokuserat på användning av cellulosa och andra kolhydrater i växter vid tillverkning av biobaserade produkter. Ligninet, vilket på grund av sin komplexa struktur varit rent mekaniskt svårt att bryta loss från övriga substanser i veden, har setts som en restprodukt och framför allt användts som bränsle vid energiframställning.

– Lignin är en stor utmaning både inom grundforskningen och på den tillämpade sidan. Mycket forskning behövs både på den grundläggande och applicerade sidan, enligt Leif Jönsson.

Att ligninet ändå ses som intressant har sagts vara dels för att det finns tillgängligt i trädens ved i stora mängder — Sverige är ju som bekant ett en storproducent av skog — och dels för att substansen är en så kallade aromat. Till exempel så är vissa typer av plast uppbyggda av aromatiska ämnen.

Fältet är i snabb expansion och Leif Jönsson med kollegor som forskar på olika aspekter av bioraffinaderi ser ett stort behov av att sammanföra akademi och industri inom sektorn:

– Analys av lignin är väldigt viktigt för alla som arbetar med lignin. Många av de forskare som kommer till konferensen arbetar med analys. För att få till stånd nya samarbeten är det viktigt att vi skapar mötesplatser. Tack vare program som BioImprove och Bio4Energy har vi många forskningskontakter och kontakter på den industriella sidan. Vi såg en möjlighet att använda dem för att sammankalla konferensen.

Samtliga toppforskare och ledande utvecklare inom industrin som bjudits in av arrangörerna Umeå Plant Science Centre och Bio4Energy har tackat ”ja” till att ge föredrag vid konferensen Lignin 2014. Totalt har 154 personer från länder i Europa, Amerika och Asien har registrerat sig som deltagare.

Tid: 24-28 augusti 2014
Plats: Sliperiet, Konstnärligt campus, Umeå universitet
Arrangör: Bio4Energy och Umeå Plant Science Centre (UPSC)

Mer om Lignin 2014

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anna Strom, Bio4Energy kommunikationTelefon: 073-905 33 39
E-post: info@bio4energy.sewww.bio4energy.se

Bildtext: Organisationskommittén för Lignin 2014. Personer från vänster: Leif Jönsson, Edouard Pesquet, Mattias Hedenström, Hannele Tuominen, Carlos Martín och Sacha Escamez.
Foto: Anna Strom