"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-01-15

Historia i Umeå får gott betyg av Högskoleverket

NYHET Utbildningen i historia vid Umeå universitet har tidigare fått utmärkelsen Framstående utbildningsmiljö. Också i en ny rapport från Högskoleverket får ämnet goda omdömen, bland annat för den starka forskningsanknytningen.

Högskoleverket har granskat utbildningen i historia vid 21 svenska lärosäten. Den expertgrupp som genomfört utvärderingen konstaterar i sin sammanfattning att historieämnet är populärt bland studenter och väcker intresse även utanför universitet och högskolor. Ämnet utbildar både för jobb inom universitet, skola, arkiv, museer, inom förvaltning och massmedia.

Utbildningen i historia vid Umeå universitet ges i en mycket stark forskningsmiljö, konstaterar expertgruppen. Bland lärarna finns flera professorer och docenter, dvs. vetenskapligt högt kvalificerade personer, och den omfattande forskarutbildningen är väl fungerande. Lärare och handledare forskar aktivt och publicerar sig i böcker och vetenskapliga tidskrifter. De har en hög andel forskningstid i tjänsten, mest av alla de granskade lärosätena.

– Det är glädjande att Högskoleverket ger beröm för kopplingen mellan grundutbildningen och forskningen. Det är en medveten strategi vi haft i många år som ger hög kvalitet i grundutbildningen och som borgar för att studenterna blir konkurrenskraftiga efter sina studier i historia vid Umeå universitet, säger professor Tom Ericsson.

Expertgruppen framhåller det som positivt att Umeåstudenterna på grundnivå och avancerad nivå involveras i forskarnas projekt. Även forskarutbildningen fungerar enligt deras bedömning mycket väl, och många har därmed också disputerat i historia under de senaste åren. 22 avhandlingar under fyra år är "ett mycket gott resultat" i jämförelse med övriga lärosäten. Bedömarna ser det också som positivt att könsbalansen inom forskarutbildningen är så jämn.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Professor Tom Ericsson, institutionen för idé- och samhällsstudier,
tel 090-786 71 48 eller e-post tom.ericsson@historia.umu.se

Studierektor Svante Norrhem, institutionen för idé- och samhällsstudier,
tel 090-786 62 51 eller e-post svante.norrhem@histstud.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink