"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-24

Historieämnet räddar världen?

NYHET I en ny avhandling studerar Mikael Hallenius hur skribenter i Historielärarnas förenings årsskrift har argumenterat för varför det är viktigt att elever i den svenska skolan läser historia.

Undersökningen sträcker sig från 1942 då årsskriften började publiceras och avslutas 2004 när riksdagen beslutar att historia skall bli ett obligatoriskt ämne för elever på gymnasiet. Eftersom studien analyserar argumentationen för ett skolämnes legitimitet är resultaten av intresse för såväl lärare som lärarutbildare, och de som intresserar sig för utbildningspolitiska frågor ur ett historiskt perspektiv. Boken innehåller både historiska perspektiv på föreställningar om historieämnets nytta och förslag på hur nya teoretiska perspektiv kan användas inom fortsatt ämnesdidaktisk forskning.

Avhandlingens genomgång av Historielärarnas förenings årsskrift bygger på tre teman som hämtats från den historiedidaktiska vetenskapen: Historieämnets relation till den akademiska disciplinen, historieämnets samhällsorienterande potential och historieämnet i fredens tjänst. Det avslutande kapitlet innehåller en diskussion där författaren driver uppfattningen att historieämnets ställning har hävdats med argument som i det närmast har en religiös karaktär.

Fredagen den 28 oktober, kl 10.00 försvaras avhandlingen Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004, i Falun. Disputationen äger rum på Högskolan Dalarna, föreläsningssal fem. Fakultetsopponent är lektor Johan Samuelsson, Karlstad Universitet.

Mikael Hallenius (f 1971) är uppväxt i Örebro, har genom forskarutbildningen i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, bedrivit forskarstudier vid Högskolan Dalarna och delar för närvarande sin tjänst mellan pastorsuppgifter i församlingen Mötesplatsen i Örebro och som lärare på Örebro Teologiska Högskola.

Kontaktuppgifter: mikael.hallenius@efk.se, tel. 0760 - 26 55 84