"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-11-29

Historieanvändning i svenska skolan

NYHET Kan Donald Trumps valseger i det amerikanska valet förklaras med hur historia används? Finns det en skillnad i kvinnors och mäns sätt att använda historia? Använder elever med utländsk bakgrund historien annorlunda än vad helt svenska elever gör? Hur gör blivande historielärare? De tre sista frågorna ställs av Lars Andersson Hult i en ny avhandling vid Umeå universitet om historiebruket i svenska skolan.

Lars Andersson Hult Foto: Sandra Olsson
I sin avhandling beskriver Lars Andersson Hult varför vi uppfattar, beskriver och använder historia på olika sätt. Genom att analysera nästan 1000 provsvar från elever från 14 olika skolor och 100 lärarstudenters provsvar fördjupar han sig i tre områden:

  • Utbildning och social bakgrund
  • Kön
  • Skolmiljö

Områden som enligt Lars Andersson Hult som är avgörande i vår syn på historia.

– Sammanfattningsvis är just utbildning en viktig bakgrundsfaktor i vår syn på historia. Samma gäller kön, där män är mer känslomässiga och kvinnor mer distanserade när de använder sig av historia, säger Lars Andersson Hult.

Även skolmiljön är viktig och Lars Andersson Hults forskning visar att eleverna på mer heterogena skolor, med en högre andel invandrare, är mer grovhuggna och emotionella i sin syn på historia. Medan eleverna på skolor med många svenskar med akademikerbakgrund är mognare och har vidare perspektiv i sin syn på historia.

– Min förhoppning är att historielärare ska använda resultaten av min forskning i sin undervisning och i sin bedömning av eleverna, säger Lars Andersson Hult och tillägger att hans avhandling erbjuder konkreta exempel på hur elever uppfattar och använder sig av historia.

Dessutom hoppas Lars Andersson Hult att hans avhandling ska ge en ökad förståelse för hur människor mer generellt reagerar på förändringar i samhället.

– Ta Donald Trump till exempel, för mig är han ett exempel på en person som i sin retorik använder historien på ett sätt som tilltalar människor som stressas av förändring.

Lars Andersson Hult har arbetat som historielärare sedan 1993. Han har tidigare vunnit två priser för berömlig lärargärning.

Avhandlingen Historia i bagaget. En historiedidaktisk studie om varför historia uttrycks i olika former finns publicerad digitalt

Kontakt:

Lars Andersson Hult, lars.andersson@eslov.se, tel. 0709-92 24 74

Pressbild

Om disputationen:

Fredagen den 25 november försvarade Lars Andersson Hult, i ämnet historiediaktik, Umeå universitet, sin avhandling En historiedidaktisk studie om varför historia uttrycks i olika former. Opponent var Professor Sirkka Ahonen, Helsingfors universitet.

Redaktör: Per Melander