"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-16

Historiker får pedagogiskt pris

NYHET Humanistiska fakultetens pedagogiska pris går i år till Lena Berggren, lärare och docent i historia. Hon får priset sitt stora engagemang i pedagogiska frågor och en undervisning som utvecklar studenternas kritiska och analytiska förmågor.

Priset kommer att delas ut under universitetets vårfest den 29 maj, och består förutom äran av en prissumma på 20 000 kr. Prisjuryn består av både studenter och lärare.

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris går till en lärare som har arbetat för att höja utbildningskvaliteten, som har utmärkt sig genom direkta undervisningsinsatser och pedagogiskt utvecklingsarbete. I prismotiveringen framgår att Lena Berggren stärker studenternas självständighet och uppmuntrar dem att ta ansvar för sina studier. Via väl utvalda undervisnings- och examinationsformer ger hon sina studenter de bästa möjliga förutsättningarna för goda studieresultat. Hennes undervisning präglas av tydlighet och struktur.

Vid sidan av att lära ut ämneskunskaper är det för Lena Berggren en prioriterad uppgift att främja studenternas kritiska och analytiska förmåga, och att stärka deras muntliga och skriftliga presentationsteknik.

Lena Berggren drivs av ambitionen att hela tiden utveckla sig som pedagog, hon är en framstående utvecklare och pådrivare och har bidragit till en förnyelse av det pedagogiska arbetet vid den egna institutionen och vid fakulteten. Under flera år har hon varit humanistiska fakultetens representant i styrelsen för Universitetspedagogiskt centrum (UPC), och har också varit involverad i ett antal av deras kurser för universitetets lärare.

1999 disputerade Lena Berggren på doktorsavhandlingen Nationell upplysning. Drag i den svenska antisemitismens idéhistoria. 2001 tillbringade hon i Oxford som gästforskare och 2001-2005 var hon med i ledningsgruppen för forskningsprogrammet "Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen". Också i sin senare forskning har hon intresserat sig för ideologianalys med inriktning på fascism, antisemitism och rasism. 2008 blev hon docent i historia.

Lena Berggren är uppvuxen i Iggesund, Hälsningland, men är sedan 1989, då hon påbörjade sina universitetsstudier, bosatt i Umeå. Vid sidan om sitt arbete på universitetet är hon också personlig tränare och instruktör i yoga och cykel på IKSU, och har även läst idrottsmedicin. Hon tävlar också i dressyr med egen häst.

Kontaktinformation Lena Berggren, institutionen för idé- och samhällsstudier lena.berggren@historia.umu.se
090-786 9619

Redaktör: Helena Vejbrink