"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-19

Historisk chans att påverka Svenska akademiens ordbok

NYHET När den framlidna Sara Danius, ständig sekreterare i Svenska Akademien 2015-2018, i sitt sommarprat i Sveriges radio, augusti 2018, redogjorde för betydelsen av ordet jäv, beskrev hon hur det ordet funnits med i svenska språket sedan mitten av 1500-talet. Och hur det finns en gedigen beskrivning av ordets historia och innebörd i det uppslagsverk som är känt som Svenska akademiens ordbok, SAOB.

Text: Per Melander

Sara Danius beskriver vidare SAOB som ”…den oerhörda ordboken, en formidabel gåva från Svenska akademien till den svenska allmänheten, ett paradis för ordnördar”, och hur de skickliga ordboksredaktörerna snart kommit fram till ordet vänskapskorruption.  

Nyligen besökte några av dessa skickliga ordboksredaktörer ett seminarium vid Institutionen för språkstudier. Seminariet är ett av flera som anordnas runt om vid landets lärosäten. Dessa seminarier är av en historisk dignitet.

Det är första gången på nära 140 år som ordboken kommer att genomgå en revidering och där andra än ordboksredaktionens medarbetare ges möjlighet att komma med synpunkter och inspel. Om hur SAOB:s framtida utformning, i stort som i smått.

Svenska Akademien har alltså beslutat att arbetet ska fortsätta efter att det nuvarande arbetet kommit i mål. Det betyder att när arbetet med nuvarande SAOB kommer till bokstaven ö, ca år 2023, kommer det finnas utrymme för att tänka nytt. Vad som eventuellt saknas eller vad som borde göras annorlunda.

Tre huvuddelar

Bo-A. Wendt, huvudredaktör, angav vid seminariet i Umeå tre huvuddelar för revideringsarbetet: kompletteringar, korrigeringar och mer djupgående bearbetningar. Dessa tre huvuddelar berör allt ifrån nya ord, nya betydelser eller användningar av ord, nya första och sista belägg och nya formvarianter av ord.

Det handlar även om bättre etymologier, uppdateringar av bruklighet. Till samordningen av hänvisningar, rena felaktigheter och olämpliga formuleringar. Här kommer även ges utrymme för ändringar av strukturer, terminologier, stavningar, böjningar och förkortningar.  

Förutom de rent språkliga revideringarna berättade Bodil Rosqvist, biträdande huvudredaktör, om hur det även handlar om att se över principer för redigering, förbättringar av presentationerna och sökbarheten. I revideringsarbetet finns en uttalad vilja att t.ex. komma ifrån en viss kompakthet och formelaktighet, som gjort sidorna svåröverskådliga.

Detta innebär också att se över utnyttjande av databaser, olika redigeringsverktyg och konkordanser. Här nämndes hur man idag sneglar på upplägget av Oxford English Dictionary (OED) – något som även gjordes på 1800-talet.

Denna text är ett kortfattat och begränsat referat av det två timmar långa seminariet. Det går att konstatera hur arbetet med SAOB oförtrutet fortsätter. Och att det är lätt att instämma i Sara Danius tribut: ”…en formidabel gåva från Svenska akademien till den svenska allmänheten, ett paradis för ordnördar”.

Läs mer på saob.se