"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-03

Historisk politik för första gången på svenska

NYHET En av den franska revolutionens mest betydelsefulla politiska pamfletter, Qu'est-ce que le tiers état? (Vad är tredje ståndet?), skriven av Abbé Emmanuel-Joseph Sieyès, har drygt 220 år efter sin publicering i Frankrike utgivits för första gången på svenska av Bokförlaget h:ström. Översättningen har gjorts av den tidigare 1:e bibliotekarien vid Umeå universitetsbibliotek, filosofie doktor Erik Carlquist.

Sieyès berömda och inflytelserika pamflett skrevs det turbulenta revolutionsåret 1789 och kom att utgöra ett av revolutionens mest inflytelserika politiska manifest. I sin stridsskrift redogjorde Sieyès för maktens vanstyre och adelns parasiterande, och han pläderade för de politiska önskemålen hos de stora maktlösa massorna som utgjorde det så kallade tredje ståndet. Nästan alla de argument och principer som uttrycktes i samband med att det tredje ståndet utropade sig till nationalförsamling år 1789 gick tillbaka till Sieyès tankar i ”Vad är tredje ståndet?”
Förordet till boken har skrivits av Tom Ericsson, professor i historia vid Umeå universitet.

Läs mer om boken Vad är tredje ståndet?

Redaktör: Per Melander