"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-12-18

Historiska studier vid Umeå universitet får utmärkelsen "Framstående utbildningsmiljö"

NYHET Med hjälp av internationella bedömare har högskoleverket utsett institutionen för historiska studier vid Umeå universitet till en av Sveriges fem mest framstående utbildningsmiljöer.

– Jag är naturligtvis oerhört glad och stolt över institutionens utmärkelse, säger Lena Eskilsson, prefekt vid institutionen för historiska studier. Det känns också som ett välförtjänt erkännande av det engagerade arbete våra mycket kompetenta och ambitiösa lärare utför – även i tider av krympande resurser.

Utmärkelsen ges till utbildningsmiljöer som är särskilt framstående och som kan uppvisa mycket hög kvalitet på utbildningen. Bedömningen av utbildningsmiljöerna har gjorts av en internationell grupp sakkunniga med expertis inom högre utbildning och särskilt framstående utbildningsmiljöer. De konstaterar att i sin rapport att både ansökan och platsbesöket vid institutionen för historiska studier har varit övertygande och tydligt styrkt excellensen inom utbildning och lärande.

De internationella bedömarna finner att lärarkompetensen vid institutionen är hög och det finns en nära koppling mellan undervisning och forskning. Lärarna är aktiva och intresserade av pedagogiska frågor, har relevant kunskap och erfarenhet och finns dagligen tillgängliga. De sakkunniga imponeras också av institutionens organisation och av ett ledarskap som kommunicerar strategiskt tänkande och samtidigt är öppet för ”bottom-up proposals”.

Institutionen för historiska studier vid Umeå universitet är den enda humanistiska utbildningsmiljö som får Högskoleverkets utmärkelse för framstående utbildningsmiljöer 2007. De övriga fyra miljöer som uppmärksammas finns vid KTH, Linköpings universitet och Malmö högskola. Högskoleverket konstaterar att utbildningarna fungerar som utvecklande exempel för andra institutioner, i Sverige eller utomlands.

Den framstående utbildningsmiljön vid institutionen för historiska studier kommer från och med den 1 januari 2008 att ingå i en större institution: den nya institutionen för idé- och samhällsstudier. Den uppmärksammade utbildningsmiljöns lärare är framgångsrika både som forskare och pedagoger. Sedan 2000 har de fått ett tjugotal priser av olika slag, såväl vetenskapliga som pedagogiska.

Bedömargruppens rapport, högskoleverkets reflektioner och mer information om utmärkelsen finns att hämta på Högskoleverkets webbplats.

För mer information eller intervju, kontakta gärna: Lena Eskilsson, prefekt vid institutionen för historiska studier (från årsskiftet prefekt vid den nya institutionen för idé och samhällstudier) Tel: 090 - 786 62 65 Mobil: 070-668 21 77
E-post: lena.eskilsson@histstud.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink