"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-10-11

Historiska studier vid Umeå universitet nominerad till utmärkelsen "Framstående utbildningsmiljö"

NYHET Högskoleverket har i år infört en kvalitetsutmärkelse till framstående utbildningsmiljöer inom högskola och universitet. Utmärkelsen ska ge uppmärksamhet och erkännande till utbildningsmiljöer som är särskilt framstående och kan uppvisa mycket hög kvalitet på utbildningen. De ska också stimulera och inspirera andra miljöer till kvalitetsutveckling.

Av 26 miljöer som nominerades av lärosätena går nu nio vidare efter Högskoleverket, HSV:s, första bedömning. Umeå universitets institution för historiska studier är en av dessa nio miljöer.

– Vi är inte förvånade, säger Åsa Bergenheim. Historiska studier är en institution som trots en snäv budget tillsammans har utvecklat en miljö där undervisningen har hög prioritet och präglas av forskningsanknytning, nytänkande, samarbete och studentinflytande.

Institutionens lärare är framgångsrika både som forskare och pedagoger – sedan 2000 har man fått ett tjugotal priser av olika slag – såväl vetenskapliga som pedagogiska – och sedan 2002 har man suttit på ”prispallen” i Aula Nordica vid varje årshögtid. Även i år kommer ett vetenskapligt pris att överlämnas till en av institutionens lärare och forskare, denna gång till Lotta Wikström.

Det finns få drivkrafter för utbildningsmiljöer som redan håller en hög kvalitet att förbättra sig ytterligare. Därför har Högskoleverket infört en utmärkelse till framstående utbildningsmiljöer. Att på nationell nivå utse framstående utbildningsmiljöer är nytt för Sverige, men flera andra nordiska och europeiska länder har redan sådana utmärkelser, bland andra Norge, Finland och England. Syftet med att utse framstående utbildningsmiljöer är att stimulera till kvalitetsutveckling och inspirera andra.

En viktig del är den process som lärosätet går igenom och den genomlysning av verksamheten som sker i samband med ansökan. Men även den externa bedömargruppens återkoppling, och den publicitet som utmärkelsen ger är viktig.
– Vi kommer att dra nytta av och sprida erfarenheter från de här miljöerna i universitetets eget kvalitetsarbete, fortsätter Lisbeth Lundahl, vicerektor för kvalitetsfrågor.

I november fattar HSV beslut om vilka miljöer som får utmärkelsen. Bedömningen av de utbildningsmiljöer som söker utmärkelsen görs av en internationellt sammansatt grupp sakkunniga. De sakkunniga har expertis inom området högre utbildning och då särskilt inom framstående utbildningsmiljöer. Högskoleverket, HSV, har ställt upp följande kriterier som framstående utbildningsmiljöer måste uppfylla: • utbildningsmiljön ska ha en organisatorisk uppbyggnad, ett kvalitetssäkringssystem och en infrastruktur som fungerar utomordentligt väl • utbildningsmiljön ska drivas av en kompetent ledning/administration och av engagerade lärare med relevanta kunskaper, erfarenheter och förmågor • utbildningsmiljön ska vara förankrad i en tydlig och stark vetenskaplig och/eller konstnärlig grund och/eller i beprövad erfarenhet, • utbildningsmiljöns undervisnings- och examinationsformer ska vara utformade i enlighet med utbildningens innehåll och mål • studenternas lärande ska gagnas på ett framstående sätt • studenterna ska uppnå framstående resultat. I en framstående utbildningsmiljö ska man också kunna beskriva • utbildningens framgångsfaktorer
• varför dessa leder till framstående resultat.

Kontaktperson: Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning, vid Umeå universitet Tel: 090-786 62 46 Mobil: 0702-58 88 29
E-post: aasa.bergenheim@adm.umu.se Lena Eskilsson, prefekt historiska studier Tel: 090 - 786 62 65 Mobil: 070-668 21 77
E-post: lena.eskilsson@histstud.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg