"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-06-26

Historiska trender kring att flytta hemifrån studeras via kombinerat SwedPop-data

NYHET En ny artikel i The History of the Family kombinerar data från olika SwedPop databaser för att undersöka utvecklingen av ålder vid flytt från föräldrahemmet i Sverige, 1830-1959.

Data från den Demografiska Databasen (DDB) och Skånes ekonomisk-demografiska databas har kombinerats i en ny artikel om hur ålder vid flytt från föräldrahemmet har utvecklats över nästan 130 år. Artikeln är ett samarbete mellan Lunds universitet (Martin Dribe), Göteborgs universitet (Christer Lundh) och Umeå universitet (Glenn Sandström och Samuel Sundvall).

Den högkvalitativa informationen på individnivå som finns i de båda databaserna tillåter att trender i flyttmönster jämförs mellan två regioner i Sverige med vitt skilda ekonomiska strukturer, Skåne och Västerbotten. Resultatet från studien visar att åldern vid flytt från föräldrahemmet var initialt låg men ökade betydligt under industrialiseringen, vilket indikerar ett skifte i de regimer som påverkade när människor valde att flytta hemifrån. Från en pre-industriell regim där det var vanligt att lämna hemmet tidigt för att gå som legohjon, till en industriell regim där man stannade i föräldrahemmet längre och flyttade ut först vid giftermål.
 
 
Om publikationen:
Samuel Sundvall, Christer Lundh, Martin Dribe & Glenn Sandström (2023) Models of leaving home: patterns and trends in Sweden, 1830–1959, The History of the Family, DOI: 10.1080/1081602X.2023.2222111