"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-10-29

Hitta digitala lärresurser med Spindeln!

NYHET I samband med Skolforum (29–31/11) lanserar Myndigheten för skolutveckling (MSU) en söktjänst för digitala lärresurser för skolan. Söktjänsten, som möjliggör samtidigt sökning i flera olika arkiv, är ett resultat av den forskning som bedrivs vid Institutionen för interaktiva medier och lärande, Umeå universitet.

Spindeln är en söktjänst för elever och lärare. Tanken med Spindeln är att det ska bli lätt att söka och hitta digitalt material för skolarbete. Digitala resurser som till exempel bilder, texter och filmer lagras ofta i digitala arkiv och många av dessa innehåller material som inte går att hitta med vanliga sökmotorer. Spindeln gör det möjligt att söka och hitta digitalt material från flera olika leverantörers arkiv.

Sökning kan antingen ske via portalen på MSU, eller genom att infoga Spindelns sökformulär på valfri webbsida, exempelvis på skolans eller kommunens egen webbplats. Spindeln fungerar genom att en mäklartjänst förmedlar kontakt mellan den som söker och de arkiv som är anslutna och kan ha resurser som svarar mot behovet hos den som söker.

Idén bakom Spindeln är enkel även om den underliggande tekniken är avancerad. De anslutna arkiven ingår i ett nätverk av arkiv – en så kallad federation – och sökningen sker med hjälp av federering. Det innebär att när någon söker i Spindeln skickas sökfrågan vidare till de alla ingående arkiven. De arkiv som har relevanta resurser skickar därefter tillbaka söksvar till mäklartjänsten som via Spindeln vidarebefordrar sökresultaten till användaren.

För att en federation ska fungera krävs att alla samverkande arkiv kan besvara frågor (sökningar) på ett likartat sätt det vill säga har beskrivit och kategoriserat sitt material enligt en gemensam standard. Detta kallas ofta uppmärkning eller indexering, vilket innebär att resurserna förses med metadata (beskrivande information). Vid lanseringen är fem arkiv anslutna till Spindeln och antalet anslutna arkiv kommer successivt att utökas.

Spindeln har utvecklats av Institutionen för interaktiva medier och lärande (IML) vid Umeå universitet i samarbete med Myndigheten för skolutveckling. Den teknik som Spindeln bygger på är en direkt tillämpning av den forskning om digitala lärresurser och den semantiska webben som bedrivs av forskare från IML (www.iml.umu.se), tillsammans med forskare från KTH. Tekniken ligger även till grund för en liknande Europeisk tjänster som kommer att lanseras i början av 2008.  Spindeln lanseras av IML och Myndigheten för skolutveckling i samband med Skolforum som pågår mellan den 29/10 – 31/10. Se www.skolforum.com

Kontaktperson och projektledare på IML är Fredrik Paulsson, universitetslektor vid IML, nås på e-post: fredrik.paulsson@educ.umu.se, telefon: 090-786 69 63, 070-560 53 58.

Redaktör: Lars Erik Öhlund