"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-03-20

Hittar rätt i sociala medier

NYHET Instagram, Facebook. Kanske Twitter och Linkedin. Att hitta rätt bland sociala medier kan vara svårt. Men nu har fyra nystartade företag fått hjälp av studenter att nå ut.

Under två månader har studenter från Umeå universitet följt de fyra bolagen Caicla, Cura Nord, Luckygoat och Thnx Innovation som alla finns hos inkubatorn BIC Factory i Umeå. Efter att ha lärt känna företagens verksamhet och målgrupper är studenterna nu redo för att presentera sina resultat vid en sittning på BIC Factory.

Bilden ovan: Madeleine Pege på företaget Luckygoat, till höger, har fått värdefull hjälp av studenter att hitta rätt i sociala medier. På bilden tillsammans med studenterna Lisa Mörtsell, Andreas Philippi och Mikael Hansson.

Det blir en kavalkad av råd och tips, förslag på metoder och inte minst strategi för hur bolagen ska tänka sociala medier.

– Jag har fått inspiration, tips och tricks på vad som kan göras bättre. Hur mitt företags budskap kan komma fram, säger Madeleine Pege på företaget Luckygoat som håller yogaklasser, arbetar med friskvård ute på företag och även erbjuder massage till privatpersoner.

Studenterna som följt företagen läser på Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier. Madeleine Pege har fått hjälp av Lisa Mörtsell, Andreas Philippi och Mikael Hansson.

Hitta rätt kanaler

– Vi föreslår Instagram och Facebook som kanaler för Luckygoat. Vi tror också att det är bra att hitta en rutin för sociala medier. Att förbereda inlägg i förväg, att uppdatera kontinuerligt så att följarna alltid vet att Luckygoat finns, säger Andreas Philippi.

– Luckygoat kan också dela med sig av fakta och artiklar för att visa på sin kunskap, säger Lisa Mörtsell.

Använda hashtags

Studenterna ger också tips på hur Luckygoat kan använda hashtags för att sprida sitt budskap. Det kan vara för att bygga företagets varumärke, för att nå utvalda målgrupper, knyta an till yoga-intresset i samhället och även få förankring i regionen där Luckygoat har sin verksamhet.

– Det var verkligen spot on, utbrister Madeleine Pege, sedan hon följt presentationen.

Verktygslåda

På liknande sätt får de övriga tre bolagen tips och råd om hur de ska hantera sociala medier.

– Vi bidrar med en verktygslåda som består av både strategi och innehåll, säger Lisa Lundgren vars grupp följt företaget Thnx Innovation.

Hitta nyckelord, använda Google Trends, sätta upp en tidsplan, våga välja bort kanaler och ta fram en grafisk mall är andra tips som de fyra företagen får.

Ansvarig för utbildningen är Rikard Harr och han är mycket nöjd med hur långt studentgrupperna nått i samarbetet med företagen.

– Studenterna har under flera veckors tid arbetat tillsammans med startup-företag för att hjälpa dessa att nyttja att sociala medier för sin verksamhet, kommenterar han.

”Det är via sociala medier som vi når ut till våra kunder, att få tips på hur vi kan göra det bättre är viktigt. Vi har fått fantastiska guidelines, som till exempel hur vi kan använda bilder med telefonen”, säger Isak Björnström och Pontus Persson på företaget Caicla, som vill hjälpa hushåll med återvinning. På bilden tillsammans med studenterna Kenn Nyström, Daniel Wikström och Farideh Soltani Nejad.
”Studenterna har fått oss att tänka till och se hur vi uppfattas av andra. Efter det här kommer vi att ha bättre struktur på hur vi använder sociala medier. Kanske kommer vi till och med att använda sociala medier mindre, men vi kommer att ha ett syfte med varje inlägg så att det inte bara blir kaos, säger Tommy Eriksson på Cura Nord, längst bak i bilden tillsammans med kollegorna Joakim Södermark och Lina Forsberg. Längst fram studenterna Karolina Thorsén, Victor Nihlwing och Kai Kenklies.
”Det har varit mycket värdefullt att få hjälp med att bena ut en strategi som håller”, säger Richard Lindberg på Thnx Innovation, längst till vänster. På bilden tillsammans med studenterna Shivan Meymo, Lisa Lundgren, Jaak Laanpere och Stefan Karlsson.

Redaktör: Mikael Hansson