"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-14

Hjälp med generationsskiften räddar arbetstillfällen

NYHET Umeå universitetets projekt ”Bli företagare” har räddat mellan 30 och 50 jobb i länet. I projektet har äldre företagare som vill avsluta sina företag matchats ihop med entreprenörer som vill ta över och behovet av samverkansformer för att underlätta ägarbyten och generationsskiften är stort.

Genom projektet har ett tiotal generationsskiften genomförts i företag som annars troligen hade haft svårt att hitta köpare när ägarna har velat pensionera sig eller byta verksamhet.
– Västerbotten har inte råd att låta hälsosamma mindre företag avslutas bara för att det kan vara svårt att på egen hand matcha fram villiga entreprenörer som tar vid. Projektet har visat att det är möjligt att rädda kvar företag som dessutom har chansen att växa och skapa ännu fler jobb i framtiden, säger Eva Lundström vid Enheten för näringsliv och samhälle som samordnat projektet.

Ägarskiften är komplicerade processer och generationsskiftesfrågan är sedan länge ett välkänt problem i Västerbotten. 25 % av småföretagen i länet vill sälja sitt företag inom några år men få vet hur man ska gå tillväga och många ser ingen annan lösning än att lägga ner verksamheten.
– På mindre orter kan det drabba hela samhällsbilden. Om den kommersiella servicen som småföretagen tillhandahåller läggs ner minskar attraktionskraften på en ort och det behövs omfattande insatser för att få företag att fortsätta eller starta, säger Anders Almberg från Region Västerbotten som är en av projektfinansiärerna.

Möjlighet för studenter

Syftet med projektet har varit att bidra med fler generationsskiften genom att underlätta mötet mellan potentiella entreprenörer och överlåtare. Umeå universitet har varit projektägare just med avsikt att skapa ytterligare karriärmöjligheter för studenter efter examen då det oftast är lättare att ta över en verksamhet än att starta från noll.
– Det är en fantastisk möjlighet för våra studenter att hitta en ytterligare karriärväg och förverkliga sina entreprenörstankar och det är ett lättare sätt att bli entreprenör än att starta från noll eftersom det redan finns en uppbyggd verksamhet med kunder och leverantörer etc. Samtidigt är möjligheterna till utveckling av den befintliga verksamheten möjlig bara genom att nya tankar och ny kompetens kommer in i bolagen, säger Mats Falck på Enheten för näringsliv och samhälle Umeå universitet.

Genom projektet har deltagarna fått göra praktik eller fått tidsbegränsad anställning i ett företag för att få en god inblick i verksamheten. Tomas Lidström, som ska ta över Bolar i Skellefteå, har fått med sig fantastiska erfarenheter och kontakter tack vare projektet:
– Det skadar inte att ha någon som kan branschen och att få tillgång till nätverket som redan är uppbyggt. Mentorskapet gör att jag har lärt mig något varje dag.

Resultaten av projektet har visat att behovet av tjänster kring ägarskiften finns. För de som jobbar vidare med överlåtanden kan erfarenheter från projektet vara bra att ta med sig. Nina Nyman som driver Bröllopstudion i Skellefteå var allt annat än säker på att driva ett eget företag. Hon har däremot processat tanken på att ta över ett befintligt företag hela fyra gånger genom praktikplatser innan hon var redo att starta eget.
– Det var skönt att komma in i det här projektet. Jag fick en hel annan respekt och inblick i att det är samma process att sälja som att köpa. Man blir ödmjuk och det är skönt att få växa in i verksamheten. Det är slitet att starta eget och man måste ta hjälp utifrån. Någon som tar hand om en, jag var så rädd.

Bra med framförhållning

Håkan Sandbäck, nybliven delägare av Nopro AB, tycker att det är viktigt att man som egen företagare börjar tänka på framtiden ganska tidigt:
– Börja tänka i tid på när du ska börja dra sig tillbaka. Det måste börja processas många år innan och skapas en långsiktig plan med delmål. Som nybliven delägare ser jag själv att jag lämnar företaget om ca 20 år och har också påbörjat en plan i huvudet för hur det måste ske.

På Företagarna i Västerbotten jobbar man med generationsväxlingsfrågan sedan länge och har varit delaktiga i projektet men har ingen lösning på problemet. I länet jobbar lika många i småföretag som i offentlig sektor och 1 av 4 vill inom 5 år börja trappa ner och växla över, men ofta vet man inte hur man ska göra. Det vanligaste är att någon inom familjen tar över men så många som 7% förväntar sig att verksamheten kommer att läggas ner den dagen det blir aktuellt med pension. Offentlig sektor har en annan planering än småföretag för att ta in och täcka upp för kompetensöverlämning.
– Företag i Västerbotten går väldigt bra i förhållande till övriga landet men tillgången till lämplig arbetskraft ses som ett hinder och det har ökat. Det är svårt att hitta rätt kompetens och störst är behovet vid kusten, säger Anna Jonsson på Företagarna.

Arbetet fortsätter

Region Västerbotten har i sin regionala utvecklingsstrategi, RUS, utvecklat metoder och samverkansformer mellan olika aktörer för att underlätta ägarbyten och generationsskiften. Man har genomfört olika projekt med lyckade resultat utifrån identifierad problematik och det visar tydligt att behovet av stöd är viktigt. En konkret lösning som testats är lärlingsplatser kombinerat med en entreprenörskapsutbildning.

Från Österbottens företagarförening i Finland har man liknande erfarenheter som från svenska sidan. Företagen själva ser inte behovet och inleder inte processen med skiften och de känner inte heller att det finns tid att lägga på frågan.
– De vill vara anonyma och vill inte gå ut med att de funderar på att dra sig tillbaka av rädsla för att skada relationer och uppbyggda affärer, säger Åsa Hagberg Andersson.

För att hjälpa till vid ägarskiftestjänsterna har man i Finland också sett att det är viktigt att satsa på effektiva rådgivningstjänster både för ägarskiften och företagsköp och se till att sprida och tillhandahålla information om hur man kan gå tillväga. Mycket handlar också om att sprida kunskap om hur viktigt det är att förbereda för skifte i tid.

Ett viktigt område som kräver satsning är inom är IT-branchen där det råder stor kompetensbrist. Endast 15 programmerare som examineras varje år blir kvar i regionen och det är väldigt många företag och organisationer som konkurrerar om dessa. Det måste arbetas upp strategier för att hitta kompetensen då det kommer behövas ungefär 39 000 personer fram till år 2020 i regionen.

Projektet Bli företagare är nu avslutat.

Redaktör: Malin Vikström