"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-25

Hjärt-kärlsjukdomsrisker hotar Vietnam

NYHET Hur ska ett utvecklingsland som Vietnam hantera de snabbt ökande riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar? Den frågan står i centrum för den avhandling som Nguyen Ngoc Quang försvarar vid Umeå universitet den 1 juni.

Den vuxna befolkningen i Vietnam står inför en växande våg av kända riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar. Mellan 2001 och 2009 steg det genomsnittliga blodtrycket med 0,9 mmHg, kroppsvikten med 0,4 kg och midjeomfånget med 0,5 cm per år, vilket vida överstiger prognoserna för regionen. Olycklig nog uppträder riskfaktorerna i allmänhet samtidigt, vilket skapar utmaningar och ställer höga krav när det gäller att ta hand om ett stort antal personer i riskzonen i ett land med begränsade resurser. Bara en mycket liten andel, 1,9 procent av dem med hög 10-årsrisk för hjärt-kärlsjukdom har fått effektiv behandling. En färsk studie i landet visar att insatser mot flera riskfaktorer samtidigt är vida mer effektiva än insatser mot bara en av dem.

I avhandlingen studeras och värderas en vårdmodell som på kommunnivå kunde förbättra både den lokala hjärtsjukvården och kunskaperna om riskfaktorer, framför allt via individuella blodtryckskontroller. Resultaten visar att det finns möjligheter att åstadkomma detta lokalt och med förhållandevis små resurser, inte bara för personer med högt blodtryck men också för befolkningen som helhet. Efter tre år med programmet sjönk det genomsnittsblodtrycket hos vuxna i området med 3–4 mmHg.

Nguyen Ngoc Quang är läkare vid avdelningen för kardiologi vid Hanoi Medical University, Vietnam, och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Han är engelskspråkig och kan nås påmobil +84-913 530 888
e-post quangtm@gmail.com

Fredagen den 1 juni försvarar Quang Ngoc Nguyen, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Förebyggande av riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom i Vietnam: Integrering av folkhälsoperspektiv och klinisk verksamhet (engelsk titel: Understanding the Managing of Cardiovascular Disease Risk Factors in Vietnam - Integrating Clinical and Public Health Perspectives)Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal 135, enheten för allmänmedicin, NUS.
Fakultetsopponent är professor Göran Bondjers, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-55132